Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

ReVa van het gas af? ‘Hoe dan?’

Duurzaam Den Haag
De gevolgen voor het klimaat van de te grote CO2-uitstoot zijn algemeen bekend. De ellende die Groningers treft op het gebied van aardbevingen en verzakkingen van huizen door de gaswinning zal niemand zijn ontgaan. Iedere Nederlander, iedere Hagenaar, realiseert zich: “Zo kan het niet langer…. ‘
De Stichting Duurzaam Den Haag (www.duurzaamdenhaag.nl) ondersteunt en informeert over al de Haagse activiteiten van bewoners en ondernemers die met duurzaamheid te maken hebben en richt zich de komende jaren vooral op de thema’s Groen en Energie.

Koningsplein
Drie Haagse buurten fungeren als kwartiermaker en een van die drie is ons Koningsplein en omgeving. Duurzaam Den Haag maakt met een buurtteam van 12 bewoners een buurtplan m.b.t. Energie en Groen. Dit buurtplan komt tot stand met ideeën van iedereen uit de buurt. Daarom was er op 1 november een grote buurtbijeenkomst om de dromen, wensen en ideeën over de buurt te horen. De opkomst was goed en er werd levendig gepraat over allerlei verduurzamings- en vergroeningsmaatregelen voor en met de buurt. De ideeën zijn verzameld en binnenkort volgen concrete vervolgstappen.

De vragen

Een belangrijk onderwerp is de vraag hoe wij als wijk van het gas af gaan. Dat is geen eenvoudige vraag en er is (nog) geen eensluidend antwoord op. Worden het warmtepompen, infrarood panelen of toch een warmtenet? Of misschien een combinatie. We weten het niet en daar zal de komende tijd verder over nagedacht moeten worden.

Huizen uit 1900

Wim Schutten, een van de drijvende krachten achter De Groene Regentes: ”Eén van de dingen die we wel weten, is dat we in meer of mindere mate onze huizen moeten isoleren om klaar te zijn voor een gasloze toekomst. De meeste huizen in onze wijken zijn gebouwd rond 1900. En zijn slecht geïsoleerd. Om een stap te kunnen maken naar minder gas verbruik of zelfs helemaal geen gas meer, moeten we met z’n allen een aantal stappen maken die voor de hand liggen.”

De eerste stappen

Er zijn in ReVa nog veel huizen met enkel glas, er zijn nog heel veel huizen zonder vloerisolatie of dakisolatie. De redenen om dit niet aan te pakken zijn divers: geen geld, we zijn een VvE dus lastig, het zal mijn tijd wel duren, etc… Mensen willen vaak wel, maar komen toch niet in actie. Wim: ”Ja dat heeft te maken met de complexiteit, waar te beginnen, door de bomen het bos niet zien, waar vind ik een goede leverancier? Voor deze groep mensen voert buurtinitiatief De Groene Regentes al twee jaar een campagne om mensen te helpen beslissingen te nemen in deze kluwen van mogelijkheden.”

Bij u aan tafel

Wanneer u zich vrijblijvend inschrijft als belangstellende, via https://www.groeneregentes.nl/projecten/hoom/ neemt De Groene Regentes contact met u op om na te gaan wat in uw situatie de beste aanpak kan zijn. Wim: “Als bewoners dat willen, komt er een energiecoach bij hen langs die aan tafel de mogelijkheden bespreekt. Hij zorgt ook voor contacten met andere buurtbewoners die al ervaring hebben met bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld dubbelglas in de oude kozijnen, of dakisolatie op een plat dak. En als u dat wenst, wordt een leverancier gevraagd een offerte uit te brengen.”