Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

JongLeren

Peuterleerplek de Toermalijntjes

Het is koud buiten, en binnen moet de kachel nog wat op gang komen. Maar voor de kinderen en hun ouders is de ontvangst door de pedagogisch medewerkers van JongLeren warm en welkom. “Dat is precies hoe we het willen,” zegt Esmeralde Moesman, vandaag samen met haar collega Diana Stoet op de groep. “We willen elk kind even goed zien, iedereen moet zich thuis voelen.”

Acclimatiseren

Een handje mag, hoeft niet, en er wordt veel geknuffeld. Hoe klein ze ook zijn, de kinderen gaan eerst even met hun ouders aan tafel zitten; een spelletje, kijken wat er eerder is gemaakt. Even acclimatiseren. Diana: “Je kan van alles opleggen, maar zo werkt het niet, ze mogen ook lekker scharrelen, en dan proberen we ze mee te nemen in de groep, in het dagelijkse kringgesprek bijvoorbeeld. Dat duurt soms twee minuten, soms tien. Dan zingen we een liedje, vertellen een verhaaltje, of doen een spelletje.”

Samen met ouders

Ook samen met de ouders wordt er veel gedaan. Zo gaan ze naar theater in De Nieuwe Regentes, naar de bieb, en heel vaak naar de Vlindertuin. Er wordt sowieso veel aandacht besteed aan de relatie met de ouders. Om hen te betrekken bij de peuterleerplekken, en om hen te informeren over van alles wat opvoeding betreft; speelgoed, gezonde voeding, ga zo maar door.

Buurtleerplek

De Toermalijntjes in de Weimarstraat is een echte buurtleerplek en 98% van de kinderen komt uit de directe omgeving. De andere speelleerplek in ReVa is De Klimop, in de Cartesiusstraat.

Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Sinds januari 2018 moeten peuterspeelzalen voldoen aan de kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven. Landelijk worden de voorzieningen in feite gelijkgetrokken.
Irene van Staalduinen, coach voor-en vroegschoolse educatie: “Vorig jaar is JongLeren opgericht. Een fusie van de peuterspeelzalen van de welzijnsorganisaties Voor, Zebra en Mooi. Hoeveel uren een kind naar een peuterleerplek kan, en hoeveel dit kost is veranderd, of tenminste, het systeem is veranderd, het is ingewikkelder geworden. Dat is voor ouders een gedoe en velen hebben het idee dat ze meer moeten betalen. Dat is jammer, want in de meeste situaties is dat niet zo, men betaalt zelfs vaak minder, omdat het naar draagkracht gaat en men kinderopvangtoeslag via de belastingen kan krijgen. Bovendien kan in Den Haag de Ooievaarspas gebruikt worden. Maar de rompslomp weerhoudt ouders hun kinderen aan te melden, en we constateren sinds januari een terugloop van aanmeldingen.”

Doelgroepkinderen?

JongLeren is gespecialiseerd in voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen. ‘Doelgroepkinderen’, een vreemde term. Het zijn kinderen die meer aandacht nodig hebben voor Nederlandse taal. Voor vier dagdelen is een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. Zij kijken naar nog wat meer, zoals opleidingsniveau van de ouders. Irene van Staalduinen: “De peuterleerplekken werken intensief samen met de basisschool; met dezelfde thema’s en methodes en er worden vaak gezamenlijk (ouder)activiteiten georganiseerd. Zo is de overgang klein. Er moet echt voorkomen worden dat kinderen met een achterstand naar het basisonderwijs gaan want zo’n achterstand is vrijwel niet in te lopen.”
Informatie: www.jongleren.nl