Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Eindejaartips uit de familierechtpraktijk

Column van Len Ubaghs
Sint trok dit jaar voor het eerst met zijn bonte gevolg aan ons kantoor voorbij. Het was sfeervol in de Weimarstraat. met veel ouders, kinderen en opa’s en oma’s. Met de komst van de Sint komt ook het einde van het jaar in zicht. Traditioneel een mooi moment om stil te staan bij verstandige voornemens, ook in de persoonlijke sfeer. Hier een aantal eindejaartips uit mijn familierechtpraktijk.

Tip: Bekijk de huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract

Dit is zeker ook van belang als de relatie nog goed is. Zoek ze op. Wat staat er eigenlijk in? Kijk of de afspraken nog wel passend zijn. Worden de afspraken nageleefd? Is er veel veranderd in de situatie? Zijn er kinderen geboren, is er vermogen opgebouwd of een onderneming gestart? Bij scheidingen en overlijden kan niet tijdige aanpassing tot ongewilde gevolgen leiden.

Tip: Laat je – het liefst samen- op tijd adviseren als er sprake is van een scheiding

Scheiden blijft een van de ingrijpendste veranderingen in je leven. Emotioneel en zakelijk kan scheiden complex zijn. Beslissingen zijn snel genomen, maar de gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Je kunt samen veel doen om de kosten van een scheiding te beperken. Voorkom dat het (verder) escaleert. Als er kinderen zijn, is van belang dat de ouderrelatie zo goed mogelijk in tact blijft.

Tip: Bekijk de afspraken over de kinderen na scheiding

Loop samen nog een keer de afspraken na in het ouderschapsplan. Kinderen worden ouder en het ouderschapsplan groeit, als het goed is, mee. Is de financiële regeling (kinderalimentatie) nog kloppend met de situatie? Zijn afspraken over de omgang (zorgregeling) nog goed uit te voeren? Evaluatie van afspraken is ook cruciaal voor een harmonieuze relatie na een scheiding.

Tip: Bekijk de hoogte van de kinder- en partneralimentatie

Alle vastgestelde alimentatiebedragen worden op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch gewijzigd. Voor 2019 betekent dit, dat het maandbedrag met 2% wordt verhoogd. Deze wettelijke indexering wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie.
Let hierop bij de betaling of de ontvangst in 2019. Als de omstandigheden sinds de vaststelling van de alimentatie zijn gewijzigd, bekijk dan of de hoogte van de alimentatie moet worden aangepast.

En “last but not least”
kom de feestdagen samen in goede harmonie door!