Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van ict’ers tot pensionado’s

Mentor bij stichting Mentorschap Haag & Rijn

“Als je niet (meer) zelfstandig beslissingen kan nemen over de zorg die je nodig hebt, en er is niemand in je omgeving die dat voor je kan doen, is het fijn als een ander dat doet”, zegt Ellen Vos, coördinator voor Haaglanden. “Iemand die je kent, die weet wat je belangrijk vindt én dit goed voor je kan verwoorden.’’
Zo iemand is bijvoorbeeld Nisha Arjun uit ReVa. Zij is mentor van Carolus, een man van 66 met ernstige Parkinson problemen. Zelfstandig wonen lukte niet meer en een tijdje geleden verhuisde hij naar een verpleeghuis. Hij vond het heel moeilijk om zijn situatie te accepteren. Nisha heeft hem hierbij geholpen. Door Parkinson is het voor hem ook lastig om alles te overzien, zijn uitgavenpatroon bijvoorbeeld of de aanschaf van kleding. In andere situaties doet een dochter of zoon dat, een ouder of een partner, maar Carolus heeft weinig contact met zijn familie. Nisha doet dit nu samen met hem.

Waarom wachten?

Ellen: “Ik ontmoette Nisha zeven jaar geleden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in een verzorgingshuis waar ze werkte als teamleider ambulante zorg. Áls ze met pensioen zou zijn, dan zou ze vrijwilliger worden, beloofde ze. Maar een paar dagen later belde ze al; waarom wachten?”
Nisha weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat iemand goed bijgestaan wordt. En ook hoe prettig het is voor de zorg om het met iemand ‘van buiten’ te hebben over een patiënt die niemand meer heeft en moeilijk kan vertellen wat hij of zij graag wil.

Wettelijk vertegenwoordiger

Het zelfbeschikkingsrecht moet zoveel mogelijk behouden worden, en als mentor ben je wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent ook dat artsen en instellingen verplicht zijn met de mentor te overleggen. Om dat goed te kunnen, moet je als mentor je mensen goed kennen. Dat doen mentoren op verschillende manieren, aangepast aan de persoon in kwestie. Met de een ga je op stap, met een ander praat je veel.
Nisha is ook mentor van twee dementerende ouderen in het verpleeghuis. Zij hebben geen familie die kan vertellen wat ze belangrijk vinden en hoe ze altijd in het leven stonden. Het vergt veel creativiteit van haar om daarachter te komen en juist dat vindt ze aantrekkelijk aan dit vrijwilligerswerk.

Tijd

Ellen: “Er zijn ook goede commerciële bureaus, vaak 1-pitters. Het verschil is dat onze mentoren tijd hebben en nemen en kunnen handelen in de geest van cliënten. Mentoren zijn vaak met pensioen, maar er zijn ook jongere vrijwilligers. Een veertigjarige ict’er bijvoorbeeld. Hij weet van zichzelf dat hij goed kan plannen, heel efficiënt is, en doet naast dit wat zakelijke werk heel graag iets sociaals. Dit werk doet een beroep op zijn andere vaardigheden.”

Opleidingen en ondersteuning

Nisha kent de zorg. Andere mentoren niet. Dat maakt niet uit, stichting Mentorschap zorgt voor een goede match, verzorgt opleidingen en biedt ondersteuning zoveel als nodig is.