Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ongehuwd samenleven. Kom niet met lege handen te staan

Familie & Recht

Mijn naam is Ien Ubaghs. Ik ben familierechtadvocaat en mediator. Mijn kantoor ligt midden in het Regentessekwartier op de Franklinstraat. Voor deze column put ik uit mijn gevarieerde familierechtpraktijk. Scheidingen maken hiervan een groot onderdeel uit. Bij conflicten binnen het familierecht komt mediation vaak voor. Het huidige gezin is een bonte verzameling. Twee mannen, twee vrouwen, kinderen van een spermadonor of draagmoeder, samengestelde gezinnen. Er zijn veel samenlevingsvormen. Gehuwden, geregistreerd partners, samenlevers. Het familierecht geeft de kaders waarbinnen en waarmee we de verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en regelen. Samenlevers vormen in het familierecht echter een kwetsbare groep. En we gaan steeds meer samenwonen, zonder het verder te regelen. Kort ga ik in op een praktijkvoorbeeld waarin die kwetsbaarheid van de beide partners duidelijk wordt, als er niets geregeld is.
Fleur komt bij mij op kantoor voor informatie. Ze valt met de deur in huis. Ze woont al jaren samen met Bart en ze hebben een dochtertje Pien van 2,5. Het gaat slecht met hun relatie. Bart is al langere tijd verliefd op een collega. Fleur en Bart wonen in een gezamenlijke koopwoning met een hypotheek. Bart heeft tijdelijk onderdak gevonden via een vriend. Hij wil rust en kunnen nadenken.

Ik bespreek met haar dat als het tot een definitieve breuk komt mediation is aan te raden.
Ook niet-getrouwde ouders zoals Fleur en Bart zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Voor samenlevers die kinderen hebben, geldt niet automatisch het gezamenlijk gezag. Bart en Fleur hebben dit niet geregeld, zodat alleen Fleur het gezag heeft over Pien. Fleur en Bart zijn beiden onderhoudsplichtig voor Pien. Voor samenlevers is er geen wettelijke plicht partneralimentatie aan elkaar te betalen. Voor Fleur betekent dit dat zij terug zal vallen op haar eigen inkomen uit haar parttime baan. Tenzij Bart bereid is vrijwillig een aanvullende bijdrage aan haar te betalen. Bart werkt fulltime. Samenlevers bouwen ook niet automatisch ouderdoms- en partnerpensioen voor elkaar op. Bart en Fleur zijn ook geen wettelijke erfgenamen van elkaar. Nu er een gezamenlijke koopwoning is, kunnen er problemen ontstaan over de vraag wie in het huis kan blijven wonen en of een van beiden het huis kan overnemen.

Ongehuwd samenleven? Zorg dat je niet met lege handen komt te staan!