Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het BIT

Het BIT-team ReVa bestaat inmiddels 15 jaar. Elke zaterdag komen de leden bijeen in hun thuishonk aan de Kepplerstraat. Ze steken zich in kostuum en lopen in tweetallen door de buurt. Ze doen dat in twee rondes: een van 20.30 tot 22.00 uur en daarna nog een ronde tot 24.00 uur. Ze hebben ondersteuning van de dienstdoende politieagent, die zij met portofoon op kunnen roepen. Vanwege hun 15-jarig bestaan is er een gezamenlijk diner bij St Joris aan het Koningsplein.