Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Lezing ‘Wat we niet weten over armoede’

Lezing ‘Wat we niet weten over armoede in Nederland’ op 17 Oktober 2018,op 17 Oktober 2018, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, ussen 17 en 19 uur in de van Assendelftkapel in de Grote Kerk Den Haag.

Professor Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zal de lezing
houden. Na de lezing zullen enkele ervaringsdeskundigen en een
beleidsmedewerker inzake armoedebeleid een discussie in een panel
voeren.  Zij zullen ingaan op de lezing en tevens vanuit hun eigen
invalshoek ingaan op de wijze waarop zij omgaan met armoede in
Nederland.
Deze discussie zal daarmee perspectieven bieden om het armoedebeleid in
Nederland beter te begrijpen.

Pdf flyer

Voor meer informatie over de lezing en de sprekers:
https://www.atd-vierdewereld.nl/lezing-voor-de-werelddag-van-verzet-tegen-extreme-armoede/

Link naar het aanmeldingsformulier:
https://www.atd-vierdewereld.nl/aanmelding-lezing-17-oktober/