Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

7 oktober Jubileumviering van het koor van de Haagse Dominicus

Het koor, dat voortgekomen is uit het Jenhka koor, bestaat op 7 oktober 50 jaar.

In een feestelijke viering, zal het koor extra uitpakken met veel muziek, begeleid op vleugel, dwarsfluit, klarinet en viool. In deze viering is speciale aandacht voor de teksten van Huub Oosterhuis en enkele andere dichters van liederen voor eigentijdse liturgie.
Na afloop van de viering is er korte koffiepauze, gevolg door een klein concert met liederen die het koor door de jaren heen zong.
Adres: Buurt en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28.
Aanvang 10.30 uur, inzingen vanaf 10.15 uur.

Het koor van de Haagse Dominicus is een vierstemmig koor en telt ongeveer 35 leden. Het koor is in 2015 ontstaan uit het Jenhka koor, dat sinds de oprichting van de Haagse Dominicus de vieringen heeft ondersteund. De liedteksten van theoloog-dichter Huub Oosterhuis, met composities van Antoine Oomen en Tom Löwenthal, vormen de kern van het repertoire.
Het koor staat onder enthousiaste leiding van dirigent Jan Hulsbergen. Hij is sinds 1997 dirigent van het koor. Jan volgde de dirigentenopleiding via de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging van het Bisdom Rotterdam. Hij is ook mede-initiatiefnemer van de Haagse Dominicus en van de Haagse Lieddagen.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Julia Urinyova op piano. Julia volgde in Charkow (Oekraïne) de muziekopleiding voor piano en dwarsfluit. Daar behaalde zij voor beide instrumenten haar diploma cum laude aan het Conservatorium, waar zij o.a. bij Sergei Polusmiak afstudeerde. In 1994 studeerde zij aan het Rotterdams Conservatorium bij Mila Baslawskaja waar zij in het jaar 2000 cum laude haar diploma uitvoerend musicus behaalde. Naast haar baan als muziekdocent (piano en dwarsfluit) in Delft, begeleidt Julia diverse solisten en zangers in Nederland.

Bij diverse liederen verzorgt Pepijn Hulsbergen de muzikale ondersteuning op klarinet. Pepijn is als tweede klarinettist actief bij het Betuws Symfonie Orkest. Zij verzorgen geregeld concerten in de Betuwe en ook daarbuiten.

De Haagse Dominicus is in februari 2010 ontstaan uit een initiatief van een groep mensen die liturgie wilden vieren over de scheidslijnen van de bestaande kerken heen; vieringen waarin ruimte is voor een creatieve invulling en vormgeving, met eigentijdse aansprekende liederen en teksten.
De Haagse Dominicus stelt zich ten doel een open oecumenische geloofsgemeenschap te vormen voor jong en oud, met en zonder kerkelijke achtergrond. De vieringen staan gericht op verdieping en verheldering van de fundamentele vragen van mens en samenleving vanuit een bijbels perspectief.