Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

WIJ WEIMAR een nieuwe toekomst voor de Weimarstraat

Hans Hoogvorst en Hans van Oel, twee vertegenwoordigers van de initiatiefgroep WIJ WEIMAR hebben plannen om de 1500 meter lange Weimarstraat nieuw elan te geven. “Als buurtbewoners zien wij het belang van een levendige en afwisselende straat in het hart van de wijk en daar willen we graag met onze inzet, kennis en kunde een handje bij helpen.”
De Weimarstraat moet veel meer het visitekaartje van de wijk worden. Hier komen al de verschillende bewoners, sferen en invloeden van Regentes en Valkenbos immers bij elkaar. “Maar veel winkeliers hebben het moeilijk en veel bewoners doen hun boodschappen in de Fahrenheitstraat of Reinkestraat. Met andere woorden: kunnen we gezamenlijk een moderne versie van de oude Weimarstraat-leus ‘Spaar als regel uw Weimarzegel” creëren?”
WIJ WEIMAR als verbindende slagzin tussen bewoners, winkeliers en welzijnswerk was het resultaat van een avond brainstormen tussen bewoners en winkeliers.

Breed wijkonderzoek

Na twee bijeenkomsten van bewoners en enthousiaste winkeliers is door de initiatiefgroep besloten om via de Hogeschool Den Haag nog dit jaar een onderzoek in te laten stellen naar de vraag wat wijkbewoners voor de Weimarstraat willen en kunnen betekenen. Winkelbestand en de beleving van de straat sluiten nu niet optimaal aan bij de vragen die er in de wijk leven. Welke winkels worden gemist? Hoe kun je de diverse bevolkingsgroepen via deze levensader van de buurt elkaar intensiever laten ontmoeten? Het resultaat van dit brede wijkonderzoek zal dan op een grote bijeenkomst worden gepresenteerd.

Eigen pand

WIJ WEIMAR wil samen met de winkeliers werken aan een nieuw herkenbaar logo en onderzoekt ook de mogelijkheid om een publiekswinkel in de straat te realiseren. In dit pand komen dan geschiedenis en toekomst van de straat en wijk bij elkaar en kunnen ook producten van al die kunstzinnige mensen in de wijk een plaats vinden. Dit kan uitgroeien naar een wijk-VVV en een toonzaal voor oud en nieuw in de buurt. De initiatiefgroep zag een een mooi voorbeeld in de Amsterdamse Baarsjes, de Jan Evertsstraat: een voormalige woonwinkel is tentoonstellingsruimte ‘TOON’ geworden: een bundeling van creativiteit. Die Jan Evertsenstraat is als totaal ook een inspirerend voorbeeld van vernieuwing van het winkelbestand. Een stevige inzet van winkelstraatmanagement is dan noodzaak en daar is de samenwerking met stadsdeel, gemeente en winkeliers essentieel voor. Kortom aan de slag!