Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vernieuwing Valkenboskade

Een gigantische operatie

Sinds de herfst van 2017 is bouwcombinatie Van Halteren Infra en Van Steenwijk bezig om 650 meter kademuur te vervangen, aan beide zijden van de Valkenboschvaart.
De Valkenboskades hebben merkwaardig genoeg aan beide zijdes dezelfde naam. Ze staan voor het grootste deel op houten palen en die zijn na 100 jaar behoorlijk aangetast door een bacterie. Vervangen is een hele klus. Voordat het werk begint, is er nauwkeurig onderzoek gedaan naar de staat van de bodem, de bomen en andere zaken die de omgeving beïnvloeden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Allemaal in overleg met de bewoners.

Bijzonder project

We spreken met Alex Dingmans, omgevingsmanager bij het Ingenieursbureau Den Haag, en met de uitvoerder van Steenwijk, de heer De Koning: “Dit is een bijzonder project vanwege het snelstromende water. De Valkenboschvaart speelt in het watercircuit van de gemeente een belangrijke rol voor zowel het afkoelen van het water afkomstig van de Energiecentrale, als voor het wegpompen van overtollig water uit het lagere achterland van Den Haag. De stroming kan dus twee kanten opgaan”.

Werkeiland

Om damwanden te vervangen, wordt gewoonlijk gewerkt vanaf een ponton, maar dat bleek op de Valkenboskade niet mogelijk. Dus construeerden ze een 100 meter lang kunstmatig eiland van waaruit ze oude damwanden verwijderen en nieuwe damwanden plaatsen. Op het eiland lopend kun je hier en daar aan de randen het water zien stromen.
Voor het 300 meter lange stuk tussen de Copernicuslaan en de Mient moet het eiland twee keer verplaatst worden. Dat gaat in augustus nog een keer gebeuren, en dan starten de werkzaamheden voor het laatste stuk naar de Mient toe.

Afronding van het eerste deel

Voor het eind van 2018 wordt dit deel van de klus afgerond. Vervolgens gaat het hele eiland naar de Valkenboskade tussen de Laan van Meerdervoort en de Thomsonlaan. Overigens hoeft de Valkenboskade tussen Mient en Loosduinseweg voorlopig niet aangepakt te worden, want daar is sprake van een stenen onderbouw van de kades.

Duurzaam

Als de oude natuurstenen afdekplaten nog in goede staat zijn, worden ze opnieuw gebruikt. En ook een deel van de beplanting blijft en wordt zo nodig aangevuld. Te hopen is natuurlijk dat de beplanting vanwege de droge zomer niet alsnog het loodje legt.

Suezkade

Alex: “De gemeente staat komende jaren voor een grote beheeropgave met de vervanging van veel bruggen en kades in de stad.” Voor 2019 staat de vervanging van de damwand aan de Suezkade op het programma. Ook hier tastten bacteriën de houten palen aan. De staat van de oude fundering, de toestand van de fraaie platanen en de fundering van de huizenrij is inmiddels onderzocht. De huizen staan op een behoorlijke afstand van de kade, en dat is gunstig. Met bewoners is in goed overleg gesproken over het terugkeren van de groene, schuin aflopende kadewand.
Bij de al gerenoveerde Conradkade aan de overzijde was die aflopende kadewand niet mogelijk vanwege de nieuwe zware trams die daar nu rijden. Zoals bij de Valkenboskade zal aan de Suezkade waarschijnlijk vanaf het water gewerkt gaan worden en de fietsroute blijft gewoon in tact.

Kleine Veenkade

Ook de kademuur van de Kleine Veenkade tegenover de Prael staat op het programma om vervangen te worden. Aan de overzijde ligt de Van Boecopkade en ook daar is de beschoeiing in mindere staat. De gemeente combineert deze werkzaamheden om overlast voor de omgeving te verminderen. Na de uitvoering van de werkzaamheden aan de kades is het in onze buurt weer even klaar. Mooi!