Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Welzijnswerk 2018 voor-en-door-de-buurt

Door de jaren heen is het welzijnswerk drastisch gereorganiseerd. Nu moeten mensen veel zelf doen. Zelfredzaamheid en eigen kracht, burgerinitiatieven, dáár draait het tegenwoordig om. Maar wat doet het welzijnswerk eigenlijk nog?
Femke Janssen, manager bij VoorWelzijn: “Dat is lastig om te zien, mensen die goed geholpen worden, roepen dit nu eenmaal niet van de daken. En er zijn heel veel mensen die zich prima redden zonder. Die kennen het welzijnswerk helemaal niet, je ziet pas iets als je het nodig hebt.”

Decentralisaties en welzijn nieuwe stijl

Femke: “Begin jaren negentig werd het welzijnswerk door de gemeente gedecentraliseerd en werd enorm ingezet op controle. Dit leidde zelfs tot het tellen van minuten, denk aan de registratie in de zorg. Vanaf 2011 moeten burgers veel meer zelf doen en sociaal werkers werken sindsdien ‘met hun handen op de rug’ en mogen geen activiteiten meer zelf uitvoeren. In Den Haag werd het volwassenenwerk opgeheven en tegelijk werd de roep ‘wat doet het welzijnswerk nu eigenlijk’ nog sterker.”

Continuïteit en samenhang

De tendens lijkt dat veel werk door ZZP’ers wordt uitgevoerd. In de buurten zien we dat het werk versnipperd raakt, terwijl juist de continue aanwezigheid van sociaal werkers die bewoners en organisaties kennen zo belangrijk is.
Femke: “Om continuïteit en samenhang te garanderen zet VoorWelzijn juist sterk in op samenwerking met ZZP’ers. Het welzijnswerk is er voor degenen voor wie problemen niet meer hanteerbaar zijn en die echt hulp nodig hebben, niet voor mensen die alles zelf kunnen. Buurtbewoners kunnen bij ons bijvoorbeeld terecht in de Regenvalk en het Lindenkwadrant. Of het nu gaat om een Wmo-aanvraag, opvoedingsondersteuning, geldzorgen, dáár helpen medewerkers mensen op weg en staan hen bij.”

Aanbellen

“Voorheen kwamen mensen naar ons toe, nu gaan de sociaal werkers vooral op pad en wordt er veel samengewerkt. Zo doen we nu ‘aanbelacties’ op de pleinen, om met mensen in gesprek te gaan. Wat vinden ze van de wijk, wat missen ze. Vaak lukt het om mensen bij activiteiten te betrekken en als mensen hulp nodig hebben, worden ze meegevraagd naar het Servicepunt bijvoorbeeld. Daarom is het maatschappelijk werk, in feite een constante, zo belangrijk. Laagdrempelig, anoniem en gratis.”

Jongeren

Er is een jeugdwerker en een ouderenconsulent, zij organiseren geen activiteiten meer maar helpen mensen op weg. De jongerenwerkers gaan nu, drie avonden in de week, op pad om jongeren te ontmoeten. Negentig procent van de jongeren komt zo terecht waar ze zelf willen. VoorWelzijn is ook alert op radicalisering. Als de jongerenwerkers zien dat een jongen bijvoorbeeld in korte tijd erg religieus wordt, dan nemen ze contact op met de moskee. Dat gebeurt weer samen met de politie, het CJG, en het veiligheidshuis.

De Regenvalk 24/7 te gebruiken

Femke is enthousiast over de huidige manier van werken, en tot slot noemt ze nog de ruimte-voor-en-door-de-buurt in de Regenvalk. “24/7 te gebruiken door buurtbewoners die iets willen doen in en voor de buurt. Er gebeurt veel en er kan veel.” Meer informatie op www.voorwelzijn.nl. En in de Regenvalk en het Lindenkwadrant.