Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Spelen in t Gras van de Buren

Maart 2018 maakten leerlingen van basisschool De Klimop (Cartesiusstraat) tijdens een workshop in NEST ontwerpen voor speeltoestellen. Het idee kwam van Erla van der Pauw en Janneke Hendriks. Zij wilden hun de rode buizen die gebruikt waren bij hun tentoonstelling over spelen in de stad een tweede leven geven. Met een van de workshopontwerpen (dat Paula, Sandra en Alexandra) is kunstenaar Marius Lut aan de slag gegaan om het als speeltoestel uit te voeren.

Samen met Bram de Jonghe haalde Lut het ontwerp uit elkaar (trapje weg, dak eraf, etc) en spelenderwijs ontstond een structuur waar kinderen een speeltoestel van kunnen maken dat ze met hun eigen fantasie kunnen invullen! Het object in buurttuin ’t Gras van de Buren, blijft daar tot begin september staan. (spelen op eigen risico!)