Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Huiskamer voor de buurt in de Hondiusstraat

Waar woon je leuker dan in de Hondiusstraat en de straatjes daar vlakbij? Nergens, volgens de bewoners die op een dinsdagavond eind april langskomen om met medewerkers van VoorWelzijn te praten over hoe het nog leuker kan.
Vanaf half acht druppelden bewoners binnen. Ze wonen er allemaal met veel plezier; degene die er al veertig jaar woont en nooit meer weg wil, en ook degene die twee jaar geleden naar deze buurt verhuisde. De mensen die er al langer wonen herinneren zich het Buuthuis aan de Gaslaan nog. Herinneringen worden opgehaald over de ijsbaan, buitenspelen, dat er altijd wat te doen was en iedereen, van jong tot oud, er altijd terecht kon. Over de acties om te voorkomen dat er flats gebouwd zouden worden op het plein achter het Hondiusgebouwtje. Acties die gelukt zijn, maar het gaat ook over hoe het er nu uitziet en hoe het weer mooier kan.

Er kan veel meer

Onlangs is het pandje tijdens een dag van NLDoet helemaal geverfd, en het ziet er weer fris uit. Er gebeurt wel wat, zo geeft de Stichting Quba er Arabische- en Nederlandse lessen, en is er op woensdagochtend een moedergroep, maar er kan veel meer!
De medewerkers vertellen dat zij er ‘nieuw leven in willen blazen’ en zijn ook duidelijk over hun rol: het welzijnswerk voert tegenwoordig geen activiteiten meer uit. Het is helemaal aan de bewoners. Wat VoorWelzijn wel kan doen, en dat doen ze graag, is helpen met subsidieaanvragen, ruimtes bieden voor activiteiten of vergaderingen en bewoners die activiteiten willen ondernemen op weg helpen.

Ideeën

Ideeën zijn er genoeg; over voorlichtingsbijeenkomsten over de zorg en de Wmo, avonden van NA-Anonieme verslaafden, koffieochtenden voor ouderen en weer activiteiten voor kinderen. Ook zou men graag samenwerken met de school; voor gezamenlijke activiteiten en het onderhoud van het binnenplein.

Uitnodiging

VoorWelzijn nodigt iedereen uit om met ideeën te komen. Neem dan contact op met Marijelle van Delft; m.vandelft@voorwelzijn, 06-24957529. Of ben er in juni bij, want voortaan is er elke twee maanden zo’n ‘brainstormavond’. Hou de berichtgeving in de gaten!