Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hospice Claude Monet

“We begeleiden bij het laatste stuk kwaliteit van leven en daar houden we ons dan ook mee bezig.”

In woon zorgcentrum Het Zamen aan de Esperantostraat bevindt zich Hospice Claude Monet. In alle rust en onder liefdevolle en deskundige verzorging kunnen terminaal zieke bewoners hier hun laatste levensfase doorbrengen, waarbij ze zelf de regie in handen houden.

Ineke van der Sluis, jarenlang hier vrijwilliger, nu inmiddels betaalde kracht, is duizendpoot: gastvrouw voor bewoners en familie, hulp bij het wassen en eten, aanspreekpunt voor vrijwilligers en tussendoor draait ze een wasje. Anne-Marie Eekhout is palliatief verpleegkundige, gespecialiseerd in de verzorging en verpleging van patiënten die niet meer te genezen zijn, met als algemeen doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als zijn naasten. Ze is ook een belangrijk aanspreekpunt voor de huisartsen, met wie ze haar kennis deelt. “De eigen huisarts kan een rol blijven vervullen, maar er kunnen soms redenen zijn waarom deze de zorg overgeeft aan een vervangend huisarts. Bijvoorbeeld omdat die meer ervaren is, of omdat de eigen huisarts het moeilijk heeft met een eventuele euthanasiewens. Daar staan we namelijk voor open, wat niet in elk hospice het geval is”.

Partners

Hospice Claude Monet heeft drie driekamerappartementen voor de bewoners en er is ook een logeerkamer. Uniek is dat partners mee opgenomen kunnen worden. Ineke: “Zo hebben wij onlangs twee zusters die hun hele leven bij elkaar zijn geweest, samen opgenomen. Zojuist is een van hen overleden, de andere mevrouw gaat volgende week naar huis”. Anne-Marie: “We hebben ook een echtpaar waarvan meneer terminaal is en mevrouw dementerend. De bedden hebben we naast elkaar geschoven, zodat ze hand in hand kunnen slapen”.

Leven

“We begeleiden bij het laatste stuk kwaliteit van leven en daar houden we ons dan ook mee bezig.” zegt Anne-Marie. “We lachen hier veel. Vaak knappen bewoners nog even op of ze verleggen hun grenzen, omdat ze het hier fijn hebben. Wij vragen altijd of de bewoner nog een laatste wens heeft om ergens naartoe te gaan en benaderen hiervoor Stichting AmbulanceWens. Zo zijn mensen uit ons hospice naar Scheveningen geweest om een visje te eten, maar ook heeft een bewoner een tour met een vliegtuigje boven Rotterdam, de kust en Zeeland kunnen maken. Er is heel veel mogelijk”.

Vrijwilligers

Het hospice drijft voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Anne-Marie: “Nieuwe vrijwilligers zien vaak op tegen lichamelijke handelingen, verschonen en dergelijke. Maar daar wen je snel aan en juist daaruit ontstaan de diepste contacten. De diepgang maakt het werk prachtig. We hebben nu zeven vrijwilligers, maar dat is eigenlijk te weinig. We zoeken nog mensen met veel empathie, die twee dagdelen per week willen helpen”.

Wilt u meer informatie over het hospice en/of een rondleiding? Of hebt u belangstelling voor het vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met Desiree Bijker: 070 7507000.