Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een mooi ideaal: zorgen voor morgen

Aynur Dogan, dochter uit een Turks-Koerdische familie van 12 personen, die in de zestiger jaren naar Nederland kwam, leerde al vroeg om voor zichzelf en anderen op te komen.

Haar moeder zei altijd: “We wonen in Nederland, dus bouw hier je bestaan op.” Nou dat deed ze, na de schakelklas volgde zij het MBO en later deed zij een deeltijdopleiding HBO Sociaal Werk. Ze werkte onder meer als opbouwwerker, organiseerde een jongerenconferentie met jongeren uit de Schilderwijk en Transvaal. Tijdens deze conferentie bleek dat veel jongeren zich geïsoleerd voelen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt helaas nog steeds. Aynur raakte betrokken bij de problematiek rond huiselijk geweld en tussen 2002 en 2015 deed zij piketdienst in dit werkveld: eerste opvang regelen voor slachtoffers en samen met deze vrouwen de nodige vervolgstappen zetten

Van droom naar daad

Vanouds is Aynur bezig in het wijkwerk in Segbroek. Zelf thuis in ReVa, waar ze opgroeide aan de Valkenboslaan, was ze actief binnen de bewonersorganisatie BoReVa. Haar droom was om vorm te geven aan haar ideaal om de drempel voor kwetsbare vrouwen te verlagen en hun eigen lot ter hand te nemen. Groot voordeel hierbij is dat Aynur dezelfde taal spreekt als de vrouwen van deze doelgroep.
Na lang voorwerk lukte het haar om per 1 januari met steun van Fonds 1818 een stichting op te richten, die zich richt op ‘het bieden van ondersteuning/hulpverlening aan Turks/Koerdische en andere migrantenvrouwen, die vaak een hoge drempel ervaren als zij met hun problematiek naar buiten komen’. “Maar we stellen ons ook open voor vrouwen uit andere groepen uit de samenleving.” Sinds 1 januari is de ‘Stichting Zorgen voor Morgen’ actief via spreekuren in het Praethuis Hoek Boksdoornstraat/Verlengde Tweede Braamstraat 8 en aan de Escamplaan 61f. “Wij luisteren naar wat de vrouwen bezig houdt en indien gewenst, maken we een vervolgafspraak om hun situatie nader in kaart te brengen. Na maximaal 5 gesprekken volgt een advies voor een eventueel vervolgtraject.”

Keukenhof

Vol trots meldt Aynur, dat zich in deze korte tijd al 25 vrouwen, waaronder ook vrouwen met een culturele achtergrond uit Columbia, Suriname, Oostenrijk en zelfs Nederland aangemeld hebben. Vanuit haar grote netwerk kan zij de noodzakelijke verbindingen leggen. Laagdrempelig werken vindt Aynur belangrijk. Een voorbeeld is het mobiliseren van een aantal Turks/Koerdische vrouwen om mee te gaan met een uitje naar de Keukenhof. Het lukte Aynur ook om een meisje van 18, die moeite had met solliciteren, te begeleiden naar een baan in de zorgsector .

Kenniscentrum ontwikkelen voor vrouwenemancipatie.

Aynur hoopt dat er vanuit de Stichting een kenniscentrum ontwikkeld kan worden voor dit in haar ogen zo belangrijke werk. Ze benadrukt dat zij de vrouwen van nu sterker wil maken om ervoor te zorgen dat een volgende generatie het zonder steun zelf kan oppakken. Zij is nog op zoek naar een betere huisvesting voor haar Stichting liefst in Segbroek, want dat is het stadsdeel waar zij zich thuis voelt.

Stichting Zorgen voor Morgen, www.morgenzorgen.nl
telefoon 0638172555