Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Dossier Perponcherstraat 103

In het aprilnummer schreven we over de talrijke bezwaren van buurtbewoners tegen het verlenen van een omgevingsvergunning ter ombouw van het zorgcomplex op nummer 103 naar 24 huurappartementen.

Hoorzitting

Op dinsdag 24 april vond aan het Spui een zeer goed bezochte hoorzitting plaats. De bewoners konden hier hun ingediende bezwaren toelichten voor de gemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften. Dit deden ze met verve. Zes sprekers uit de straat meldden zich. Een van hen had de moeite genomen de beoogde bouwplannen genadeloos op kwaliteiten te toetsen. Conclusies: laag ambitieniveau, slechte geluidsscheiding, geen externe bergingen, geen fietsenberging, enz.

Sopranos

Ook de projectontwikkelaar Regenboog Beheren voerde via een advocaat het woord om alle bezwaren tegen te spreken: er komen hoogwaardige, duurzame en milieuvriendelijke appartementen van 60 tot 100 m. Dat kwam allemaal niet sterk over. De uitstraling van de delegatie van de bouwer wekte associaties op met een willekeurige aflevering van de serie de Sopranos. Ook de ambtelijke woordvoerster namens B en W maakte niet bepaald een sprankelende indruk in haar weerwoord.

Parkeerdruk

De Commissie stelde met name vragen over de parkeeroplossing van de bouwer: 4 extra parkeerplaatsen op een terrein in de Obrechtstraat aan de andere kant van de Laan van Meerdervoort. De bewoners gaven aan dat de parkeerdruk al boven de 90% ligt in tegenstelling tot de gehanteerde 80%. Zij pleitten voor 10 hoog kwalitatieve appartementen in plaats van 24. Dan is die uitbreiding van het bouwvolume ook niet nodig.
De commissie wil de bouwer nog in de gelegenheid stellen om een aantal bezwaarschriften te becommentariëren. Daarna volgt het advies. Dit is nog geen gelopen race…