Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De oude school en het speelplaatsje Daguerrestraat

Sinds een paar jaar heeft de Elout van Soeterwoudeschool een nieuw gebouw in de Copernicusstraat. Het oude schoolgebouw in de Daguerrestraat wordt momenteel gebruikt voor tijdelijke bewoning.
Het pand is eigendom van een Haagse vastgoedondernemer. Deze dient in september 2017 een plan in bij de gemeente om het gebouw geschikt te maken voor aanvankelijk 31, en daarna 21, studentenwoningen. De gemeente weigert hiervoor een vergunning. In het bestemmingsplan zijn voor deze locatie ‘welzijnsvoorzieningen’ en ‘verenigingsleven’ opgenomen en de gemeente vindt dat er genoeg aanbod in de wijk is voor deze maat woonruimte.

In gesprek

De vastgoedbelegger wil vervolgens met bewoners in gesprek. Dat willen bewoners ook, maar zij besluiten eerst de koppen bij elkaar te steken en te bespreken wat zijzelf belangrijk vinden in de buurt.
Het speeltuintje in het doodlopende straatje is toe aan een grondige opknapbeurt. Bureau Graswortel, adviesbureau voor bewonersparticipatie, heeft van de gemeente de opdracht gekregen om hier bewoners bij te betrekken. Zij spreken met bewoners, en organiseren een bijeenkomst waar kinderen aan het tekenen worden gezet. Met alle wensen en ideeën die daar ontstaan, is een architect aan het werk gegaan.

Voorstel

Op 16 mei presenteert de architect zijn voorstellen. Drie kinderen uit de directe omgeving Samson, Raven en Zen (11, 12 en 8 jaar oud ) mochten al eerder aan de tekentafel hun ideeën uitwerken en deze zijn nu verwerkt. Een prachtige boomhut met glijbaan in het midden, speeltoestellen voor de kleintjes, zitbanken in uitgeholde boomstammen, geveltuintjes en een picknicktafel maken onderdeel uit van het plan. Veel meer groen dan nu ook door aan de randen de indeling voor parkeren en fietsen te wijzigen en meer beplanting te realiseren. De aanwezige buurtbewoners zijn tevreden met deze uitwerking. Een van de bewoners: “Het is al zo’n versteend gebied, wij zijn blij dat we bij de herinrichting een actieve rol hebben en in een vroeg stadium mee hebben kunnen denken.”