Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 Terug naar ReVa!

De al meer dan anderhalve eeuw bestaande woningvereniging ‘De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854’ bouwde en verhuurde aan het begin van de 20e eeuw 280 sociale woningen in de hoek Celsiustraat, Fahrenheitstraat en Reaumurstraat van onze wijk.
Mooi ontworpen grotere en kleinere appartementen voor de arbeiders en tegen een billijke prijs. Samen met veel van de overige woningen van deze zelfstandige woningbouwvereniging werden deze huizen aan het einde van de 20e eeuw van de hand gedaan. De huizen worden nu beheerd door het commerciële bedrijf Metterwoon. “We zouden dit nu niet meer doen”, zegt de heer Jaap ’t Hart, directeur van de ‘1854’. Jaap is, na onder meer Hoofd Monumentenzorg bij de gemeente te zijn geweest, sinds drie jaar directeur van deze kleine, maar slagvaardige vereniging. “Wij hebben nu weer ongeveer 400 woningen in beheer.”

Doelgroepenbeleid

Het gaat eigenlijk altijd om bijzondere projecten, zoals de in 2017 gerealiseerde 40 appartementen aan de Uilebomen in de Rivierenbuurt. Dichter bij huis het Goudenregenhof (de voormalige school met 28 appartementen en 11 atelierwoningen) en de laatste aanwinst De Lijsterbes met 14 huurwoningen. De ‘1854’ voert een doelgroepenbeleid, veelal voor eenpersoonshuishoudens. Bij deze laatste twee projecten ging het om mensen werkzaam in openbare diensten (politie en brandweer), onderwijs en kunsten. De huur blijft altijd onder de huurgrens van 710 euro en men kan zich inschrijven bij de Vereniging als woningzoekende om voor een huis in aanmerking te komen.

Markante gebouwen en markant bouwen

Karakteristiek waren de huizen altijd: zie het nog steeds in bezit zijnde Hofje van Schuddegeest aan de Paramaribostraat en de genoemde woningblokken in ReVa. Alle projecten tot 2013 van de Vereniging staan uitgebreid beschreven in het Boekwerk ‘De bouwgeschiedenis van een kleine, onafhankelijke vereniging’ uit 2013.
De nieuwe uitdaging voor de Vereniging is om bij nieuwe projecten ook voor grote duurzaamheid te gaan: van het gas af, fietsenstalling in plaats van autoparkeren, afval scheiden ter plekke en dat alles met behoud van het architectonische karakter en in harmonie met de omliggende buurt.

Jaarsma Haardenfabriek / Postkantoor wordt appartementengebouw

In 2016 verwierf de Vereniging dit fraaie pand aan de Fahrenheitstraat met het oogmerk er ruim 40 eenpersoons appartementen in onder te brengen. Nu is het bijna zover om de uitgewerkte plannen te presenteren aan de buurt en om de vergunning voor de bouw aan te gaan vragen. “Het moet mooi gaan worden en heel duurzaam al kost het veel zweet om dit project in de juiste en ook nog betaalbare vorm te gieten.”
Eind juni weten we meer. De karakteristieke gevel blijft in ieder geval behouden en aan de kant van de Ampèrestraat komt de woonwand terug. Natuurlijk zal ook de historie van het pand herkenbaar blijven onder meer via een ‘tribute’ aan de mooie haarden van weleer.