Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Weesfietsenregeling Segbroek

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de weesfietsenregeling in te voeren voor de hele stad. Dat betekent dat in de hele stad fietsen maximaal 28 dagen ongebruikt op straat mogen staan.

Start handhaving Segbroek
Vanaf 4 juni a.s. gaan de toezichthouders van de Handhavingsorganisatie (extra) acties uitvoeren op de locaties in Segbroek waar de overlast van weesfietsen het grootst is.

Reguliere handhavingsrondes
Naar verwachting zijn rond augustus 2018 de locaties opgeruimd en gaan de toezichthouders de reguliere handhavingsrondes doen.

Informatie
Om bewoners te informeren over de weesfietsenaanpak, is op www.denhaag.nl/fietsen een nieuwe pagina aangemaakt. Klik op de link “Gemeente ruimt ongebruikte fietsen op” en klik op “Segbroek” voor informatie over de werkwijze, de planning en de locaties. Er worden tevens posters gemaakt die worden verspreid.

De gemeente organiseert in een aantal straten participatieacties waarbij bewoners en/of straatvertegenwoordigers met de toezichthouders meelopen. Buurtbewoners weten vaak goed aan te geven welke fietsen al langere tijd niet worden gebruikt. Wilt u hierover meer informatie? Reageer dan zo snel mogelijk op dit bericht, dan nemen wij contact met u op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Annette A. de Graaf, Stadsdeeldirecteur Segbroek