Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Schoolmaatjes ouderbetrokkenheid gezocht voor nieuwkomers

Op twee basisscholen in Den Haag krijgen nieuwkomergezinnen (vluchtelingen/statushouders) vanaf juni een jaar lang hulp van een ‘schoolmaatje ouderbetrokkenheid’. Schoolmaatjes zijn vrijwilligers die de ouders helpen in de samenwerking met de school van hun kinderen. De kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Het is dan ook van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen hun ouders en de school. Helaas is er echter vaak onvoldoende contact. Ze begrijpen elkaar niet. De taal is een barrière. De inzet van tolken kan helpen, maar is zeker niet voldoende om alle uitdagingen te verminderen.
De vrijwilligers komen eens per week bij een gezin thuis. Ze helpen de kinderen met hun schoolwerk, en laten de ouders zien hoe zij hier zelf een rol in kunnen vervullen. Ze leggen de ouders uit wat er in de schriftelijke informatie van school staat en gaan met hen mee naar school op gesprek. Hierdoor verbetert de communicatie tussen school en ouders en wordt het al doende duidelijk hoe ouders en school met elkaar samen kunnen werken.
Het project wordt begeleid door Ouderbetrokkenheid-PLUS, met subsidie van Stichting Kinderpostzegels en De Haagse Scholen. De schoolmaatjes worden op de woensdagavonden 16 en 23 mei getraind, en gedurende het projectjaar is er nascholing en intervisie.
Het helpen van vluchtelingen kan je leven enorm verrijken. Wie hier interesse in heeft, kan op www.ouderbetrokkenheidplus.nl/nieuwkomers meer informatie vinden over dit project en zich aanmelden als vrijwilliger (bij voorkeur vóór 9 mei).