Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Op stap met onze wijkagenten

De redactie liep een middagje mee met wijkagenten Paul Oudshoorn en Madelon Ouwerkerk, twee van de vier wijkagenten van ReVa die de boel hier in de gaten houden, aanspreekpunt zijn en hulp verlenen. Paul loopt hier al 8 jaar, Madelon 7 maanden, maar ze zijn beiden verknocht aan deze wijk.

Paul vormt samen met Chantal Wichers een koppel voor het Valkenboskwartier, terwijl Bert Feenstra samen met Madelon het Regentessekwartier voor rekening neemt. Daarnaast houdt Paul toezicht op de horeca in Segbroek, waarvan het grootste gedeelte zich in het ReVa-gebied bevindt. In principe is er altijd een wijkagent op de politiepost op de Fahrenheitstraat aanwezig, tenzij die voor een spoedgeval elders moet zijn. Het verschil tussen een surveillant en een wijkagent is dat de laatste er voor de meer structurele oplossingen is. Hij/zij is tussenstation voor alles wat met het bureau te maken heeft. Wijkagenten zijn voor de politie letterlijk de ogen en oren in de wijk en de schakel tussen bewoners en het bureau.

Mooie mix

“Ik vind dit een waanzinnig leuke wijk en een welkome verandering van werkomgeving. Al die culturen hier en al die initiatieven die door de bewoners worden genomen,” zegt Madelon, die voorheen bij de recherche-afdeling mensensmokkel en mensenhandel zat. Ze vindt haar koppeling aan wijkagent Bert een prima zaak. “Een mooie mix van frisse blik en veel ervaring”. Eenmaal in de vier weken doen ze samen met het Buurt Interventie Team een late nachtdienst. Paul: “Jammer dat de ogen en oren van de straatvertegenwoordigers er niet meer zijn. Van mij mogen die er weer komen”.

Groeten

We lopen via de Ovonde de Weimarstraat in. Het is opvallend hoe vaak voorbijgangers en wijkagenten elkaar groeten. “Ik maak oogcontact en benader de mensen met een open blik,” zegt Madelon. We raken aan de praat met een man uit Irak die samen met een winkeljuffrouw in de deur van de Poolse supermarkt staat te roken. Even later lopen de wijkagenten naar een jongen die bijna een joint wil opsteken. Ze blijven lang met hem in gesprek met behulp van de tolkentelefoon.
Paul: “Het bij je hebben van een joint is een grijs gebied. In de coffeeshop mag je het kopen, maar op straat niet roken. Wij zijn daar erg streng in, maar niet iedereen weet precies hoe het zit. De jongen is nu gewaarschuwd. We proberen het wel een beetje leefbaar te houden in de wijk. Maar we willen ook gelijk weten wat deze persoon hier doet. Nu staat hij in het systeem.”

Newtonplein

Langs Jonker Frans op het Newtonplein. “Kijk, die bloembakken staan er toch netjes bij,” zegt Madelon. “Die hebben we gisteren met NL Doet gevuld”. Een automobilist met CD-nummer vraagt de weg, maar blijft toch maar steeds rondjes rijden, soms tegen de rijrichting in. Op het Newtonplein raken we in gesprek met een meneer die daar buitenspeelgoed uitleent vanuit het Haagse Hopje. Paul noemt hem gemoedelijk ‘buurman’. Op een bankje zitten een paar mensen met een huilend meisje, ze is gevallen. Madelon en Paul gaan naar haar toe en proberen een beetje te troosten. “Er zijn plannen voor de herinrichting van het Newtonplein,” weet Paul. “Er komen hier nogal wat hangjongeren. Die mogen hier wel zijn, maar ze moeten geen rottigheid uithalen.”

Poep

We lopen door. Een mevrouw met een hondje houdt ons aan. “Verderop ligt een tuin helemaal vol poep. Dat stinkt verschrikkelijk als het wat warmer wordt”. Paul belooft ernaar te gaan kijken. Een meisje staat naast een schoonheidssalon buiten te roken. “Mijn wenkbrauwen zijn net gedaan,” zegt ze. Wij vinden ze mooi, maar zij niet zo. “U bent nog bij mij thuis geweest toen ik een kind was. De deur werd toen ingetrapt. Weet u nog?” zegt ze tegen Paul zonder enig vertoon van frustratie. Hij moet even nadenken, dan weet hij het weer.

Vitale rol

Een middagje meelopen geeft een mooi inkijkje in het werk van de ReVa-wijkagenten. We vinden dat we blij mogen zijn met zulke integere en aardige agenten die dit belangrijke werk in de buurt doen. Zij spelen een vitale rol in de veiligheid van ReVa.

Op bijgaande foto zien we van links naar rechts: Paul Oudshoorn, Chantal Wichers, Madelon Ouwerkerk en Bert Feenstra.