Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Onvrede en beroering De Perponcherstraat

Oudere bewoners van het Koningsplein en omgeving herinneren zich ongetwijfeld ‘Huize Sunneke’ met de fel oranje gekleurde markiezen, gevestigd in dat vijf herenhuizen-brede pand op nummer 103 in De Perponcherstraat. Ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw veranderde de bestemming van ouderenzorg in verslavingszorg. Niet altijd tot vreugde van de bewoners van omliggende straten, want de kliniek gaf nogal eens geluidsoverlast. Wie schetst de verbijstering van de bewoners van deze en omliggende straten, toen op 31 januari jl. bekend werd dat een omgevingsvergunning verleend was voor de ombouw van dit complex tot 24 huurappartementen. Zonder enig overleg met de buurt.

Hoe kan dit?

We spreken met twee bewoners van De Perponcherstraat over de reacties uit de buurt op dit in hun ogen ondemocratisch genomen besluit met volgens hen vergaande gevolgen voor leefbaarheid, parkeerdruk en ruimtelijke beleving van de bewoners van omliggende straten. Het gebouw wordt aan de achterkant ‘opgevuld’ op de hoeken en met terrassen aangevuld. Zowel de bestemmingswisseling als de vergroting van het pand wijken duidelijk af van het bestemmingsplan. Dat kan volgens de gemeente en de Welstandscommissie binnen de zogenaamde kruimelregeling. Hoewel de verschillende groepen bewoners wat anders aankijken tegen de gewenste bestemming van dit pand: zorgbestemming handhaven of duurdere koopwoningen realiseren, zijn zij het met elkaar eens over de bezwaren tegen dit plan.

Bezwaarprocedures

De bewoners hebben breed gedeelde, formele bezwaren ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning zowel bij het gemeentebestuur als bij de gemeenteraad. En er is een WOB-verzoek ingediend om inzage te eisen in de wijze van besluitvorming. Meer dan 100 bewoners, zowel eigenaren als huurders uit De Perponcherstraat, de achterliggende Van Swietenstraat, de Van Merlenstraat en het Koningsplein hebben de stukken ondertekend.
We kunnen ons voorstellen dat het voor de hand ligt om het complex weer een gewone woonfunctie te geven, maar dat de vergunningverlening op een dergelijke wijze plaatsvindt zonder enig overleg is een gotspe. Een hoorzitting op korte termijn lijkt ons wel het minste.