Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

NLdoet in Reva

Buurthuis Hondiusplein

Op vrijdag 9 maart was een flinke groep vrijwilligers, onder meer van het CAK-kantoor, bezig met het opfrissen en schilderen van het buurthuis aan het Hondiusplein. Het honk was absoluut aan een opknapbeurt toe. De buurt wil er meer gebruik van gaan maken: er zijn allerlei ideeën voor workshops, yoga, koken met oud brood en ook de samenwerking met de naburige Klimopschool wordt nieuw leven ingeblazen.

Jonker Frans

Bij Jonker Frans was 9 maart het hele Segbroekkorps van de politie actief bij het buiten zetten van de bloemetjes (violen) en het verpotten van kamerplanten. Zwart/gele politiepakken in combinatie met groen. Een mooie invulling van ‘meer blauw op straat’.
Valkenbosgaarde
Zaterdag 10 maart was de Valkenbosgaarde aan de Valkenboskade aan de beurt voor een opknapbeurt van de tuin. Ook hier weer volop vrijwilligers aan de slag.