Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Nieuwe start De Klimop, straks vanuit één locatie

“Een mooie, frisse wijkschool”

De tijd dat veel ouders het noodzakelijk vonden hun kind naar ‘de overkant van de Laan van Meerdervoort’ of in elk geval ‘de wijk uit’ te sturen, ligt over niet al te lange tijd helemaal achter ons. Binnen ReVa werken basisscholen de laatste jaren hard, en met succes, aan kwaliteitsverbetering. Sinds januari 2018 maakt openbare basisschool De Klimop aan de Cartesiusstraat onder leiding van interim-directeur Rubi Hendriks een flinke kwaliteitsslag.

Van twee locaties naar één locatie

De Klimop heeft nu nog twee locaties, een aan De Réaumurstraat en de locatie aan de Cartesiusstraat. De opdracht aan de interim is om van de twee locaties één locatie te maken, in de Cartesiusstraat. Locatie De Réaumurstraat wordt vervolgens gebruikt voor uitbreiding van SBO De Bonte Vlinder aan de Aucubastraat (speciaal basisonderwijs).
De groepen 3 en 4 zijn al verhuist naar de Cartesiusstraat, de andere groepen volgen in het nieuwe schooljaar. Het stof eruit en een frisse herstart in een goed gebouw.

Homogene groepen

Rubi Hendriks: “Lang niet alle kinderen in de wijk hebben het Nederlands als moedertaal. Daarom is het werken in homogene groepen (maximaal 24 leerlingen) juist voor deze leerlingen veel beter dan een systeem van combinatieklassen. De ouders geven hier ook nadrukkelijk de voorkeur aan. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er geen combinatieklassen meer.
Binnen de homogene groepen differentiëren de leerkrachten op minimaal drie niveaus. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 werken met het digitale onderwijsplatform Snappet. Ieder kind heeft hierbij een eigen tablet. Rekenen en taal worden digitaal aangeboden en verwerkt. Zodra je alles goed hebt, ga je een stap verder. De leerkracht ziet meteen waar iets stagneert en waardoor dat komt. Zo kunnen we het onderwijs goed op niveau geven en we kunnen kijken naar de leerbehoefte van het kind en hoe daaraan te voldoen.

Thematisch werken

“Voor wereldoriëntatie gaan we werken met een thematische methode. Dan kunnen leerlingen en docenten verbindingen leggen tussen de verschillende onderwerpen. Het ‘onderzoekend en ontdekkend leren’ willen we echt nieuw leven inblazen. We gaan niet opeens totaal andere dingen doen, we gaan juist wát we doen beter doen en uitwerken.”

Neveninstroom

“We hebben hier op de Klimop een neveninstroomgroep, waarin we in totaal 16 leerlingen in de leeftijd van 7 tot 12 kunnen plaatsen. De ouders daarvan zijn net gearriveerd uit bijvoorbeeld Griekenland, Polen of Bulgarije en die kinderen spreken ‘nul’ Nederlands.
Die kinderen komen in deze aparte groep en hebben een eigen docent. In de ochtend zitten ze in de neveninstroomgroep, maar bij bv. gym of theater doen ze mee in de eigen groep. Om de drie, vier maanden toetsen we de leerlingen om te zien of ze al naar de reguliere groep kunnen.

Taalklas voor ouders

De Klimop heeft ook een Taalklas voor ouders. Op maandagochtend of op donderdagochtend krijgen ouders les van een NT2 lerares. Dit zijn ouders van kinderen uit de reguliere klassen of ouders van de instroomkinderen.

Een mooie, frisse wijkschool


Rubi Hendriks: “In januari trof ik een geweldig enthousiast team aan, dat het onderwijs voor deze groep leerlingen weer op orde wil hebben. Het gaat steeds beter met de school en we merken nu al dat er een lichte groei is in de kleutergroepen.
De ouders hier zien de school veranderen en laten hun enthousiasme regelmatig blijken. We hopen dan ook dat nog meer ouders, uit heel ReVa, de weg weten te vinden naar De Klimop. Het is de enige openbare basisschool in de wijk. Ook op deze school wordt veel gedaan aan kunst en cultuur, en wetenschap en techniek. Er zijn mooie sportvelden vlakbij, en er is veel samenwerking met de buurt. De Klimop is een mooie, frisse, gemengde wijkschool.”


Kinderen van De Klimop ontwerpen, met een kunstenaar, een nieuw speeltoestel voor de het DCR-plein (project van Speel je Stad 2.0)