Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Leuke dingen doen

Een portret van Mieke Klaver

“Echt een prijs om mee te pronken”, zegt Mieke, wijzend op de enorme Hans Pronk-beker op de schoorsteen, die ze kreeg voor haar inzet in ReVa, de buurt waar ze al zeker 40 jaar woont. “Het is leuk dat het een wisselbeker is, volgend jaar geef ik hem weer door.”

Het buurthuis als gemeenschap

Mieke begon als sociaal cultureel werker in De Loods, in de Paul Krugerbuurt. Toen deden die nog uitvoerend werk, waardoor ze erg betrokken waren bij de buurt en de bezoekers en vrijwilligers van het buurthuis. “Dat is nu jammer genoeg anders. Het buurthuis was toen een echte gemeenschap, en omdat je iedereen goed kende, kon je als professional echt veel betekenen voor mensen”.
Haar uitgangspunt, leuke dingen doen, werd -en wordt- niet altijd goed begrepen. “Het wordt vaak als nutteloos gezien, terwijl het zo waardevol is. Uit leuke dingen kan zoveel voortkomen. Mensen leren elkaar kennen en gaan samen weer andere dingen doen. Daarom zijn er professionals nodig, om het vervolg op gang te krijgen en te houden. Na 15 jaar Loods, werd ze consulent jeugdwerk bij de provinciale ondersteuningsorganisatie, JanZeuven. Daar begeleidde ze jongerenwerkers en ontwikkelde ze nieuwe werkmethodes.

Kunst, cultuur en sociaal cultureel werk

In die tijd deed ze de Voortgezette Opleiding Supervisie en kwam daarna op de Haagse Hogeschool bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, CMV. Ze ontwikkelde er lessen kunst en cultuur in relatie met sociaal cultureel werk. Wat is de meerwaarde ervan en vooral: wat kan je ermee in het welzijnswerk?
De HHS besloot in 2009 dat alle docenten een master moesten hebben. Haar scriptie voor de master sociologie leidde tot haar boek, ‘Kunst in de tussentijd’, interviews met beeldend kunstenaars die werken met actieve inbreng van het publiek.

Rendementsdenken

Rond 2015 begon op de HHS de discussie om opleidingen zoals CMV en Sociaal Pedagogische Hulpverlening op te heffen en er een brede bachelor Social Work van te maken. Samen met de discussie over rendementsdenken, leidde dat tot een situatie waar Mieke zich absoluut niet in kon vinden. Ze besloot met pensioen te gaan, wat uiteindelijk deeltijdpensioen werd. Zo heeft ze naast haar activiteiten in de wijk ook nog binding met de HHS.

Cultuur in -en voor- de wijk

In de wijk ligt haar hart: bij het Mumstheater, met liedjes en acts voor ouderen, Breipraten, Het Circus in De Verademing, het Muizencircus, Cultuurkwartier en afgelopen winter Winterlicht, een winters uitvloeisel van Het Circus. “Op de donkere dagen voor kerst zongen we op 14 plekken in ReVa, onder andere bij Jonker Frans, Kokarde van Anton Constandse, de hindoestaanse woongemeenschap en in portieken. Dat laatste was echt een goed idee, dat doen we volgend jaar weer. Veel werk, maar zo leuk.”

Broodroof

Leuke dingen, met een serieuze ondertoon: “Er gebeurt ontzettend veel in een buurt als ReVa, op alle gebied, sociaal en cultureel, dat is geweldig. Maar steeds meer wordt door vrijwilligers gedaan wat door professionals gedaan moet worden, van het draaien van buurthuizen tot het organiseren van festivals. Een verkeerde tendens en ook nog eens broodroof. Laten we díe discussie maar eens aangaan: wat moet er professioneel en wat kan door vrijwilligers?”