Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

KLEUR Inspiratie-café

Sinds november 2017 biedt het pand aan de Copernicuslaan 4a ruimte voor het KLEUR inspiratie-café als onderdeel van de KLEUR-buurtkerk. De KLEUR-buurtkerk wil geen religieus clubje zijn, maar een ontmoetingsplatform dat christelijke spiritualiteit beoefent.

Wat kan ik doen?

(Buurt)pastor Marcel van Dam: ”Christelijke spiritualiteit staat bij ons centraal, met als voornaamste uitgangspunt de vraag ‘Hoe geven we dat handen en voeten?’ God is liefde en onze wereld is gebaseerd op liefde, maar als je ziet wat er allemaal gebeurt op de wereld, hoe valt dat met elkaar te rijmen? In dit spanningsveld beoefenen we onze spiritualiteit. Wat kunnen wij, wat kan ik doen om te komen tot herstel van de buurt?”

Onbaatzuchtig

De 50 tot 60 vrijwilligers van de KLEUR-buurtkerk voelen zich in hun leven gedreven door de grote liefde voor de buurtbewoners en zetten hun levensvisie om in praktisch handelen. De vrijwilligers werken bijvoorbeeld voor de burenhulpcentrale: ze helpen zo nodig met verhuizen, verrichten tuinklussen, brengen vervuilde huizen weer op orde of doen allerlei kleine klusjes voor buurtbewoners die dat zelf niet meer kunnen. Marcel: “Het gaat om het ontmoeten, het gaat om onbaatzuchtigheid. Er hoeft niks tegenover te staan.”

KLEUR-bios

“We zitten ook in het Buurthuis van de Toekomst aan de Weimarstraat 364. Daar hebben we onze zondagse vieringen en er is ruimte voor muziek en expressie. Hier aan de Copernicuslaan 4a in het inspiratiecafé, hebben we onze gespreks- en filmavonden. Films met een diepere laag, zoals The Matrix of Les Misérables. Films die de kijker raken. We hebben het inspiratiecafé laagdrempelig en uitnodigend ingericht, met een grote tafel vlak bij het raam. De gratis kleding en boeken staan buiten. Iedereen die binnenkomt krijgt gratis koffie, thee, warme chocolademelk met eventueel een KLEURrijke koek.”

Onderweg

Het pand is nog niet af. De KEUR-buurtkerk zit nog in een pioniersfase. Marcel: ”We zijn onderweg. We kunnen dit pand gebruiken dankzij giften. Door gevend in de buurt aanwezig te zijn ontstaat er een ander soort denken. Je wordt steeds vaker verrast door mensen: je krijgt dingen om niet. Het transitie-denken is bij ons op z’n retour.”

In de wijk

De KLEUR-buurtkerk manifesteert zich steeds duidelijker in de wijk. Ze is betrokken bij Het Circus, maakt onderdeel uit van het Cultuurkwartier en van het IBS, het Interreligieus Beraad Segbroek en de KLEUR-buurtkerk werkt, zoals gezegd, nauw samen met de burenhulp-centrale. De volgende stap in het avontuur is misschien wel aanstaande: binnen de vrijwilligers van de KLEUR-buurtkerk groeit de behoefte om in de wijk te komen tot een eigen woongroep: het KLEUR-klooster.