Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Blowverbod in o.a. Segbroek

Na enkele jaren afwezigheid (wegens juridische perikelen) is het blowverbod weer terug in de APV!

Het college van B&W is afgelopen dinsdag akkoord gegaan met het voorstel vanuit politie Segbroek, stadsdeel Segbroek en de afdeling Veiligheid van de gemeente om geheel Regentes-Valkenbos als gebied aan te wijzen waar geen softdrugs mogen worden gebruikt.

Politie en jongerenwerkers zullen de bijgevoegde flyer aan de doelgroep uitdelen en het verspreiden naar de lokale media.

Flyer