Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

´Handen aan het roer: omgevingswet ahoy !´ Vier avonden over de nieuwe omgevingswet

Bewonersorganisatie De Groene Eland en de Haagse Mug nodigen u uit voor het bijwonen van
vier avonden over de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet bepaalt per 2021 de fysieke leefomgeving van uw/jouw buurt en stad. Hoe staat het uw/jouw zeggenschap?

In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe omgevingswet gaan uitvoeren. Een belangrijke wet die gaat over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over alles wat te maken heeft met: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Maar ook met zorg, energie-klimaat en economie. Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van buurtbewoners, kleine ondernemers, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Volgens de regering geeft de wet de burger inspraak. Het is echter van belang dat de Hagenaars ècht mee kunnen praten als het gaat om wezenlijke veranderingen in de wijk en stad. Laten we er samen voor zorgen dat burgerparticipatie medezeggenschap is.

Wanneer: woensdagen 4, 11, 18 en 25 april van 20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). Waar: wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek (Elandstraat 88, Den Haag).
Bereikbaarheid: tram 3 (halte Elandstraat West) en tram 1 (halte Mauritskade)

* 1e avond: 4 april: Omgevingswet voor ´dummies´: een ABC-tje.

Spreker Pauline van den Broeke (Can You Imagine) legt uit wat de omgevingswet is, wat het betekent en waarom die wet zo belangrijk is.
Ñú is het moment voor de samenleving en voor overheden om medeverantwoordelijkheid te pakken. Maar wat houdt het in en hoe kun je dat vormgeven?

Pauline geeft vervolgens aan wat de nieuwe wet zegt over burgerparticipatie en over de positie van de gemeenteraad. Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er om op dat vlak medeverantwoordelijkheid vorm te geven?
Om van inspraak naar draagkracht te komen is een mentaliteitsverandering noodzakelijk bij de samenleving en overheid. Hoe gaat de gemeente Den Haag daar mee om?

* 2e avond: 11 april: Hoe gaat de gemeente Den Haag het aanpakken?
En hoe zit het met de pilots?

Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker) legt uit hoe bewoners en initiatiefnemers de wind in de rug kunnen krijgen bij de introductie van de omgevingswet.
Hij spreekt onder meer over buurt- en bewonersrechten, gelote burgerjurys en het leidend maken van maatschappelijke meerwaarde (zoals bij The Right to Challenge en The Commons). Maar de gemeente moet volgens hem ook de wijken in en de vrijblijvende koekoeksklokparticipatie moet ophouden.
Frans geeft het voorbeeld van hoe de gemeente Utrecht om gaat met burgerparticipatie (´Samen Stadmaken´ en de Utrechtse Ruimtemakers).

Vervolgens spreekt een gemeenteambtenaar over hoe de gemeente Den Haag zich voorbereidt op de omgevingswet en wat de gemeentelijke visie is op burgerparticipatie.

Peter Drijver (voorzitter van SOS Den Haag), spreekt daarna over de actie Stop Internationaal Park: hoe ging de gemeente toen om met burgerparticipatie en hoe staat het er nu voor?

Als laatste spreekt Bram Heijkers (partner in het I´m Binck Platform) over de ontwikkeling van De Binckhorst-pilot. Hoe staat het met de medezeggenschap van ondernemers én bewoners? Hoe zijn afspraken over cocreatie en medezeggenschap nu door de gemeente geborgd?

* 3e avond: 18 april: Wat betekent burgerparticipatie?
En hoe vullen wij dat het beste in?

Rob Rietveld (directeur-bestuurder van het Nederlandse Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO)) legt uit wat burgerparticipatie volgens de Omgevingswet inhoudt.
Aansluitend geeft hij aan hoe de NPBO tegen burgerparticipatie aan kijkt en wat het belang is
van de zogenaamde participatieladder.
Hoe kom je van burgerinspraak naar (mede)zeggenschap of zelfs opdrachtgeverschap?
Wat kan de gemeente Den Haag leren van de 10 lessen, 7 eisen en 5 fases van de NPBO?

Als intermezzo is er een filmpje: The Roadshow Omgevingswet Delft.

Daarna spreekt iemand over een Haags buurtproject.
Aansluitend zullen beide sprekers samen met de aanwezigen nagaan hoe we burgerparticipatie in Den Haag willen inrichten. Aan welke voorwaarden moet die voldoen en hoe we bereiken dat? Hoe richten wij in Den Haag onze nieuwe burgerparticipatie concreet in?

* 4e avond 25 april: In de ring: politici, beleidsmakers en burgers in debat

Onder leiding van Niesco Dubbelboer (Meer Democratie) gaan bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, politici en ambtenaren in geprek.
De inzet is een burgerparticipatie met handen en voeten, zodat we met de Haagse omgevingsvisie en -programma in de hand aan de slag kunnen. Met alle belanghebbenden en samen vanaf het eerste begin van het proces.

De Haagse Mug verzorgt sinds begin 2011 lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema’s. We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.

Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: haagsemug.nl/omgevingswet