Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Toekomstig hart van de straat

Het schoolplein van de Elout

Natascha Nieuwenhuizen, directeur van de Elout in de Copernicusstraat, is er helder over. ”Een school geeft altijd overlast in een straat, en overleg hierover met bewoners is ook vaak moeizaam gegaan. Tegengestelde belangen, van de school en bewoners, maar ook tússen bewoners, waren hier debet aan. Dubbel geparkeerde auto’s, waardoor buurtbewoners de straat niet in en uit kunnen, lawaai van voetballende kinderen op het plein, en het plaatsen van een opbouw. Het was niet leuk, en vaak negatief.”

In de tussentijd is er al wel wat veranderd. Natascha: “De school gaat nu vroeger open, waardoor de aankomst van kinderen wat ‘gespreider’ verloopt, de eigen vuilophaaldienst komt op een ander tijdstip, er wordt meer gelet op lawaai en er is een geluidwerend hek om het voetbalveld. Allemaal dingen die je kan doen om de overlast wat te verminderen. Maar je neemt niet alles weg en sommige dingen moeten steeds weer herhaald worden, zoals de boodschap aan ouders om niet in de straat parkeren als ze hun kinderen brengen of halen. En om zeker niet dubbel te parkeren’’
Een bewoner vertelt dat het lawaai inderdaad wat minder is geworden en dat een plein in de straat ook voor kinderen uit de buurt prettig is. Een ander benadrukt dat de overlast door dubbel geparkeerde auto’s nog steeds niet minder is. Het gebeurt vaak dat hij de straat niet uit kan komen. Dat is voor bewoners een grote ergernis.

Het schoolplein voor de school én voor de straat

Nu wordt het schoolplein aangepakt. En dat is meteen een positieve aanleiding om met de buurt te gaan praten. Natascha is erg enthousiast om met ouders van de school en met bewoners aan de slag te gaan. Ze ziet het voor zich: het plein als ontmoetingsplek voor de school én voor de buurt. “Het plan is leuk, ambitieus, uitdagend. Zowel het resultaat, als de weg ernaar toe.” Ze vertelt over betrokken ouders met specifieke kennis. “Zo is er iemand die alles weet van waterbeheer, en een timmerman die een boomhut wil maken.”

Schaduw, groen en water

Natascha: “Het nieuwe plein wordt groener, meer schaduw, bankjes, hoogteverschillen, een beter gebruik van de ruimte, en een zandbak tot en met een waterloop. Het is nu te veel beton, er is te weinig groen en schaduw en de speelmogelijkheden moeten gevarieerder.” Het voetbalveld blijft, Achter een bal aanrennen is voor kinderen belangrijk. Niet alleen voor de kinderen van school, ook na school voor de kinderen in de straat. Maar de Elout wil meer: het plein wordt ook een plek voor de buurt, waar buren elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Zo kan de school het kloppend hart van de straat worden, wat de sfeer aan alle kanten verhoogt.”

Meepraten en meedoen

De Elout nodigt bewoners uitdrukkelijk uit om mee te praten en mee te doen. In de werkgroep denken en praten nu twee bewoners mee en zij proberen de rest van de straat erbij te betrekken. Eén van hen: “Het overleg is prima, en de ouders in de werkgroep snappen de situatie van bewoners erg goed. Ook zij vinden het vervelend dat de drukte voor onnodig overlast zorgt. Over het plein is meerdere malen goed overleg geweest en iedereen voegt iets toe met kennis en ideeën.” Bewoners van de Copernicusstraat die benieuwd zijn naar het pleinplan, en daar ook graag een steentje aan bij willen dragen, zijn van harte welkom om het plan op te halen bij de Elout.