Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Succesvol aanbellen aan het Newtonplein

Medio november 2017 vond in opdracht van de gemeente een onderzoek plaats aan het Newtonplein. Het onderzoek was gefinancierd vanuit de zogeheten Kantelwijkgelden. Regentesse Zuid en Valkenbos Zuid zijn door de Gemeente als aandachtsgebied en activiteitengebied aangewezen.

Kwaliteit huisvesting

Het onderzoek is gedaan onder auspiciën van het Bureau Inicio uit Rotterdam. Alle bewoners van de 123 adressen aan het plein zijn via een aanbelactie benaderd door medewerkers van de VVE-balie en van Voor Welzijn. De gemeente wil met dit onderzoek de kwaliteit van de huisvesting in kaart brengen: hoeveel mensen wonen in elk pand, wat betalen zij aan huisvesting, hoe is de kwaliteit van het onderhoud, wie is eigenaar, hoe is het contact met de buren, hoe wordt de veiligheid ervaren, wat vindt men van het wonen aan het plein. En zou men als bewoner zelf iets willen doen voor het plein en de buurt.

Spannend

We spreken met twee medewerkers van Voor Welzijn over hun rol bij dit onderzoek, buurtwerker Joey Hus, de daadwerkelijke aanbeller, en jeugdwerker Michel van der Helm, die na dit onderzoek met de resultaten op het vlak van jeugd en jongerenwerk aan de slag gaat. Joey vertelt enthousiast over de actie, die startte met een goede voorbereiding over wat ze konden verwachten en hoe ze daar dan op in konden spelen. Alle bewoners hadden van tevoren een brief gekregen. Joey: “Het was spannend of bewoners echt wel in gesprek zouden willen en of ik überhaupt wel binnen kwam. Bij de eerste klanten zat ik meer dan een half uur in de huiskamer bij een kopje koffie. De bewoners waren blij met het bezoek en hadden de brief goed gelezen.”

Grote betrokkenheid

De betrokkenheid van de bewoners bij hun huis en de omgeving blijkt groot. Bewoners ervaren wonen aan dit plein heel positief en de veronderstelde problemen met de veiligheid zijn helemaal niet zo groot. En ook al heeft men soms overlast van hangjongeren, het recht op een plek voor deze jongeren op dit mooie plein wordt niet betwist.

Resultaten onderzoek.
Met 49 bewoners rond het Newtonplein is een gesprek gevoerd. Op 23 adressen gaven bewoners aan dat ze mee wilden denken of iets wilden doen voor de buurt en dan met name voor het plein. Veel mensen kregen informatie over de hulp die de VVE-balie kan bieden zoals het activeren van de VVE of hoe bewoners problemen binnen de VVE konden aanpakken Voor 8 VVE`s worden aanvullende acties ingezet via de VVE-balie, óf omdat de onderhoudssituatie erg slecht is of ingeval van overlast.

Buitenspeeldag

Binnenkort komt er een bijeenkomst met de bewoners die iets bij willen dragen aan een betere woonomgeving. Het organiseren van een buitenspeeldag voor kinderen rond het plein wordt een van de vervolgacties, die Michel en de medewerkers van het Haagse Hopje aan het Plein gaan oppakken. Wie weet ontstaat er een nieuwe bewonersgroep die allerhande zaken rond het Newtonplein wil gaan verbeteren. Joey: ”Een van de bewoners wil graag iets met muziek wil doen voor medebewoners. Hij heef inmiddels al een keer gemusiceerd voor een groep bewoners van Jonker Frans die in de Regenvalk dagactiviteiten hebben. Zowel voor hangjongeren als voor de ouderen van Jonker Frans zou het plein veel meer betekenis kunnen krijgen.” Joey en Michel hopen dat ze in de nabije toekomst ook de achterliggende straten van het Newtonplein via een aanbelactie kunnen gaan benaderen. ‘Wij geloven in de kracht van dit middel!”