Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stichting Eekta

Streven naar een wij-cultuur

Eekta is een maatschappelijke organisatie die als hoofdtaak heeft om fysieke ruimte bieden aan bewoners en organisaties in Segbroek en daarnaast om de participatie van ouderen te bevorderen. In het verleden ging het vooral om de Hindoestaanse doelgroep, maar tegenwoordig is de opdracht breder en richt Eekta zich ook op andere groepen.

Vrijwilligers

De organisatie draait bijna volledig op vrijwilligers. De enige betaalde krachten zijn de directeur, een beheerder en een parttime administratieve kracht. “Dat is soms flink aanpoten.” zegt directeur Urmila Khodabaks. “Alles wat we hier doen, overdag en ‘s avonds, doen we in het kader van participatie. Voor de ruimtes die we aanbieden vragen we een vergoeding. Maar per geval wordt bekeken of van het standaardtarief kan worden afgeweken. De organisaties die gebruik van ons maken, moeten een open karakter hebben en liefst uit eigen wijk en stadsdeel komen”.

Tjandrika Rangoe

Urmila volgde augustus 2016 haar overleden voorganger Tjandrika Rangoe op. “Het was geen vrolijk begin. Tjandrika was een innemende persoonlijkheid en zijn onverwachte overlijden was een grote schok voor iedereen. We zijn jarenlang collega’s geweest bij welzijnsorganisatie Xtra, waar ik coördinator opvoedingsondersteuning was. Ook hier bij Eekta heb ik met hem gewerkt toen ik hier bestuurslid was. We dachten veel hetzelfde over de zaken die Eekta betroffen”.

Aandacht voor oudere bewoners

Inmiddels is Urmila verdergegaan met de werkwijze van haar voorganger. En met de opdracht die de gemeente aan Eekta heeft meegegeven. Naast de ‘ruimtebiedende’ taak geeft Eekta aandacht aan de oudere bewoners van de wijk. Zo is er bijvoorbeeld speciaal aan ouderen aangepaste yoga, tai-chi, computerlessen, karaoke, recreatieve dagopvang, zang- en muziekles en taalles Veel deelnemers zijn Hindoestaans, maar ook andere groepen zijn van harte welkom en beginnen naar Eekta toe te komen. Met name in de yogagroepen en bij de taallessen, waaraan bijvoorbeeld ook Poolse en Chinese wijkbewoners deelnemen.

Activiteiten

Daarnaast organiseert Eekta, samen met andere organisaties, allerlei vieringen, festiviteiten en seminars. Zoals het in 2017 georganiseerde Sarnámi-seminar, over de Surinaamse taal als cultureel erfgoed, de jaarlijkse Hindoestaanse Immigratieviering, het Diwali-feest of het Caribisch Festival.
En in december organiseerde Eekta wederom de jaarlijks terugkerende Dag van de Ouderen, met voorlichting op allerlei gebied en behandeling van het thema Dementie, dat het jaar daarvoor ook al aan de orde was geweest. Urmila: “En we hadden in december ook een erg leuke kerstviering met een arrenslee en een fantastisch kerstkoor, waarbij we echt alle groepen in de wijk hebben betrokken en waaraan ook veel kinderen deelnamen”.

Wij-cultuur

“Ik wil bijdragen aan een samenleving, waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Het zou mooi zijn als Eekta in de wijk bekend komt te staan als ‘de plek voor ruimte en verbinding’. Ik sta helemaal open voor nieuwe ideeën om de verbindingen in de wijk te versterken. Kom maar praten, dan gaan we kijken hoe we zaken kunnen openbreken. Ik streef naar een wij-cultuur, een wij-cultuur die bestaat uit alle kleuren uit onze wijk”. – Stichting Eekta, Boylestraat 20. www.eekta.com; 070 3653903