Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

‘Buurt omarmt ​de Valkenboskerk’

Afgelopen zaterdag 27 januari heeft de buurt laten zien niet akkoord te gaan met de sloop van de Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan/hoek Loosduinsekade. Alle buurtbewoners hebben met elkaar een ‘menselijke ketting’ om de kerk gevormd en omarmden hiermee letterlijk de kerk.
Het iconische gebouw moet volgens het ​College gesloopt worden om plaats te maken voor een groot appartementscomplex, terwijl de buurt mogelijkheden ziet om er kluswoningen in te realiseren. “We hebben een ​e​cht plan met een ​échte marktpartij die dit mogelijk kan maken”, aldus Anja Voskuil, ​coördinator van het Actiecomité Valkenbos Blijft, “maar het lijkt erop alsof het ​C​ollege het financieel gewin van de Protestantse Gemeente Den Haag ​(PGG), eigenaar van de kerk, belangrijker vindt dan het behoud van de kerk.”
Op 7 juni 2017 heeft het ​College de raads​commissie​ gevraagd in te stemmen met een PUK (planuitvoeringskader) waarin de sloop van de kerk en de hoge nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt. Nadat de buurt haar bezwaar kenbaar had gemaakt, heeft d​e raadscommissie tijdens de zitting met het Actiecomité afgesproken dat het Actiecomité een half jaar krijgt om een alternatief plan te ontwikkelen. “En daar zijn we als buurt met verve in geslaagd. De kerk kan blijven staan en met dit plan kan ​het kerkgenootschap voor de kerk nog immer een flink bedrag vangen. We gaan er vanuit dat de gemeenteraad nu haar deel van de afspraak nakomt.” 
In het nieuwbouwplan van het ​C​ollege gaat de kerk tegen de vlakte en worden 52 woningen gemaakt in een appartementengebouw van 35 meter hoogte. In het voorstel van het Actiecomité komen 24 tot 35 kluswoningen in het bestaande kerkgebouw. Kluswoningen zijn goedkope woningen die door de bewoners zelf kunnen worden afge​bouwd. “We hebben met alles en iedereen over ons plan gesproken en iedereen ​staat achter het plan en ziet de kerk liever behouden. Bovendien is er mogelijkheid tot ruimte met een maatschappelijke bestemming​”
Het ​College wil zich echter houden aan haar eerder gemaakte afspraken met ​de PGG, waarin de locatie voor meer geld door ​het kerkgenootschap kan worden verkocht. “Volgens ons is dit de omgekeerde wereld, waarin het ​College niet het belang van de stad voorop stelt, maar de portemonnee van het kerkgenootschap.” 
Het woord is nu aan de ​ra​ad​scommissie die op 1 februari a.s. om 19.30 uur in de raad​zaal van het Haags stadhuis aan het Spui haar definitieve goedkeuring moet geven aan het PUK. Bij een afwijzing is de nieuwbouw van de baan en is de weg vrijgemaakt voor de verbouw van de kerk naar woningen.

Plaats een reactie