Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stand van zaken uitvoering renovatie van De Verademing

De mannen van Dura Vermeer zetten de vaart erin bij de werkzaamheden aan de Verademing. Overal zijn hopen aarde te zien en de nieuwe groene randen zijn op de beplantingen na in potentie al klaar. Juist op het moment van schrijven rond 10 november ligt het werk enige tijd stil.

De kapvergunning voor het noodzakelijk aantal te kappen ceders was nog niet binnen. Even leek het er op dat ook al een begin gemaakt werd met het opruimen van de honden uitlaatplaats aan het water. Maar dat is beperkt gebleven tot het verwijderen van de weelderige klimop. Deze kwestie is nog niet rond en inmiddels werd ook een motie van de VVD om deze uitlaatplaats te handhaven of elders in het nieuwe park te realiseren, in de raad aangenomen. Werk aan de winkel dus nogmaals voor het Ontwerpteam en vervolgens moet Joris Wijsmuller de knoop doorhakken. Het lijkt ons beter om meer te investeren in de al gerealiseerde honden uitlaat mogelijkheid aan de overzijde van het water. Overeind houden van het uitgangspunt om het vernieuwde park hondvrij te houden lijkt ons essentieel.

De uitvoerder van Dura Vermeer verwacht nog steeds het werk op te leveren voor de zomer van 2018. Dat zou mooi zijn! Genieten van het nieuwe park in de prachtige zomer van 2018?

Plaats een reactie