Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Senioren Collectief Haaglanden van start

Onrust in landelijk seniorenland

Afgelopen zomer is het Senioren Collectief Haaglanden (SCH) opgericht. Het Collectief is voortgekomen uit de landelijke ANBO. De Haagse ANBO-afdeling zat in de Torenstraat en zit sinds kort als nieuw opgericht Senioren Collectief tijdelijk aan de Bautersemstraat in het Energiekwartier.

Landelijk

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de ANBO, is een seniorenorganisatie die landelijk de belangen van de leden behartigt op het gebied van gezondheid, inkomen en wonen. De organisatie wordt sinds een aantal jaren centraal bestuurd vanuit Woerden. Ook de financiën van alle 387 afdelingen gingen naar het centrale bureau.

Op lokaal niveau

Vanaf het moment dat binnen de landelijke ANBO de lokale leden en vrijwilligers steeds minder invloed kregen en in mei 2016 de 387 lokale afdelingen zelfs statutair werden opgeheven, gingen steeds meer lokale afdelingen als zelfstandige organisatie verder. Inmiddels telt de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen meer dan 75 lokaal zelfstandig opererende afdelingen. Afgelopen zomer kwam daar het Senioren Collectief Haaglanden bij.
Voorzitter Corry Baggerman: ”Wij willen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg de stem van de senioren laten horen. En wat wij belangrijk vinden is de inspraak van onze leden én vrijwilligers. Het is jammer dat we uit de ANBO moesten stappen, maar het gaat niet om de organisatie, het gaat om de mensen die het doen en om de mensen voor wie je het doet. Op lokaal niveau.”

Haaglanden

Het Senioren Collectief Haaglanden hoopt dat de 4000 Haagse leden van de ANBO de overstap maken naar het Collectief. Corry Baggerman: ”Wij zijn een vrijwilligersorganisatie door en voor de senioren uit Haaglanden. Omdat we lid zijn van de landelijke federatie kunnen onze leden dezelfde kortingen krijgen als bij de ANBO, maar het gaat ons vooral om het behartigen van de belangen van de senioren in Haaglanden. Wij helpen op alle mogelijk gebieden die het welzijn van de senioren betreffen, of het nou bijvoorbeeld gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of om de Wet Langdurige Zorg. Onze 40 vrijwilligers geven ook voorlichting. En als je bijvoorbeeld als vrouw ineens alleen komt te staan en je man deed altijd de administratie, dan is het prettig als iemand bij je thuis komt om je te helpen bij belastingaanvragen of bij de administratie.

Zie ook: www.seniorencollectiefhaaglanden.nl
info@seniorencollectiefhaaglanden.nl

Plaats een reactie