Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

ReVa- Zuid

ReVa-Zuid is het gebied tussen de Koningin Emmakade, de Loosduinseweg, de Valkenboskade en de Weimarstraat. Met ReVa-Noord (zeg maar het gedeelte tussen de Weimarstraat en de Laan van Meerdervoort) gaat het goed. Met Zuid gaat het al jaren minder. Tijd om het tij te keren.

Den Haag gaf onderzoeksbureau STABIJ opdracht om ReVa-Zuid te onderzoeken en in december 2016 verscheen het 30 pagina’s tellende rapport. Hoofdstuk 3 is een verslag van de gesprekken met winkeliers uit de Weimarstraat, de Beeklaan en de Regentesselaan, gevolgd door enkele conclusies. Het is volgens STABIJ een werkdocument voor verdere acties. STABIJ sprak met 212 ondernemers, 67 van de Beeklaan, 109 van de Weimarstraat en 36 van de Regentesselaan.

Beeklaan

De Beeklaanwinkeliers, en vooral zij die er al langere tijd zitten, zijn kritisch op de gemeente. Ze hebben te maken met veel gemeentelijke bureaucratie en weinig gemeentelijke steun. De straat wordt door de gemeente ook niet gezien als onderdeel van de hoofdwinkelstructuur. “En als je als restauranthouder een terrasje wilt, doet de gemeente moeilijk”.

Weimarstraat

De ondernemers hier zijn over het algemeen positief. Het gedeelte tussen Beeklaan en Valkenboslaan blijft een zorgenkindje. Het winkelaanbod is niet gevarieerd, er is veel verloop, het ziet er wat verloederd uit en er ligt vaak afval op straat. Het wijzigen van winkelpanden in woonpanden zou de leefbaarheid ten goede kunnen komen. De gemeente zou meer sturend op kunnen treden. In de gehele straat klagen ondernemers over het parkeerbeleid (“Laden en lossen zorgt voor boetes”), er is in de straat sprake van stijgende criminaliteit en inbraken. De ondernemers in de Weimarstraat hebben vooral behoefte aan gemeentelijke ondersteuning in de vorm van één persoon met wie ze zaken kunnen doen.

De Regentesselaan

In de Regentesselaan ontbreekt de loop en winkels die het moeten hebben van passanten hebben het zwaar. De winkeliers missen bij de gemeente een vaste gesprekspartner en ze missen de sturing vanuit de gemeente, want de laan heeft behoefte aan nieuwe energie. Er zijn ook enkele ondernemers die er welwillend tegenover zouden staan te verhuizen naar de Weimarstraat.

Negatieve Spiraal

STABIJ stelt dat in de genoemde straten wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en verpoosd en dat die straten daar niet altijd aan kunnen voldoen: het eigendom is verdeeld, er zijn problemen op het vlak van leefbaarheid en handhaving, veel ondernemers lijden een marginaal bestaan en de fysieke ruimte voor verbeteringen is beperkt. De verwachting van STABIJ is dat de negatieve spiraal zich zal voortzetten, als de gemeente niet ingrijpt.

Gemeentelijke regie

Gemeentelijke regie is noodzakelijk in ReVa-Zuid. STABIJ stelt voor om buurtontwikkelingsmaatschappij BOM-ReVa weer in het leven te roepen. De gemeente kan panden dan herbestemmen van detailhandel naar wonen of dienstverlening. Met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten kan de gemeente haar positie bij grondverwerving versterken. BOM-ReVa kan volgens STABIJ ingezet worden om duurzaam greep te krijgen op de branchering van strategische winkelpanden zoals op de kop van de Beeklaan en Regentesselaan richting Zevensprong.

Winkelmanager

Verder pleit STABIJ voor het aanstellen van een winkelmanager. Hij kan de winkeliersvereniging ondersteunen, kan het wijkteam ondersteunen bij huur of aankoop van winkelpanden door BOM-ReVa en hij kan bijvoorbeeld ondernemers helpen met investeringsplannen en herhuisvestingsplannen. Bovendien kan hij voorstellen ontwikkelen voor de aanpassing van etalages van leegkomende winkelpanden en etalages verbeteren met een negatieve uitstraling.

STABIJ maakt duidelijk dat het de ondernemers op eigen kracht niet gaat lukken. Het rapport verscheen december 2016….

Plaats een reactie