Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

‘In beweging’ met Hans Hoogvorst

Vrijdag 3 november was de boekpresentatie in Zaal 3 aan het De Constant Rebecqueplein van ’In beweging’, een publicatie over 40 jaar gebiedsgericht werken door de ogen van Hans Hoogvorst. Het boekje is uitermate aardig geïllustreerd door Geert Gratama.

Hans is al een beroepsleven lang bezig met opbouwwerk, advies en scholing geven aan opbouwwerkers en gemeenteambtenaren. Dat startte in de tijd van de kraakbeweging waar hij ook zijn rol in speelde. Hij gaat er nog wel even mee door, nu ook als actief wijkbewoner die initiatieven uit ReVa wil ondersteunen.

Opbouwwerk, bestaat dat eigenlijk nog?

Menigeen denkt dat het beroep van opbouwwerker al lang uitgestorven is, maar het boekje maakt duidelijk dat dit vak in allerlei vormen nog springlevend is. De geëngageerde opbouwwerker uit het verleden die ideologisch bevlogen en vaak tegen de baas in bewonersbelangen behartigde, die is net als de dodo wel verdwenen. Maar er zijn nog volop buurtwerkers, stadsdeel ambtenaren, wijkbeheerders en noem maar op, die op allerlei manieren bewoners ondersteunen in hun strijd om een beter buurtbestaan. De samenvattende term is dan Gebiedsgericht werken, een weinig sexy term wellicht, maar de publicatie maakt duidelijk waar het om gaat.

Aan de hand van praktijkverhalen van Hans en van een aantal collega’s destilleren de schrijvers een aantal regels voor een goede manier van werken.
Belangrijk is om jezelf de vraag te stellen “Waar ben ik loyaal aan als het er op aan komt?” Het verhaal over de Scheveningse Dukdalfstraat (Magneet), waar de bewoners zelf wel uitmaakten wie daar kwam wonen en die aanvankelijk ook de ‘noodzakelijk’ sloop tegenhielden, dient als voorbeeld. De buurtwerker maakte een einde aan deze eigenrichting met als tegenprestatie de belofte om de bewoners in Scheveningen garantie op een nieuwe plek te geven.
Ook is het van belang kritisch te wezen welke bewoners je ondersteunt en hoe je dat doet. Hier passeren de bewonersorganisaties die elitair geworden zijn en de gemeenteambtenaren die de echte poblemen niet meer kunnen opsporen in het boek de revue. Komen sommige ambtenaren wel ooit in de wijken waar ze geacht worden voor te werken?

Hoe werkt de goegemeente en hoe gemeenten werken

In dit hoofdstuk komen zaken aan de orde als bureaucratie, het uitsluiten van risico’s en het al of niet onderkennen van hoe de onderwereld de bovenwereld overwoekert. Wat is dat nou: het vertegenwoordigen van de gemeente in de wijk. Het gaat om kernvragen die in de scholingen aan de orde komen en hoe lastig het is om je eigen rol in dit werk scherp te leren zien.

Tenslotte

‘In beweging’ is een toegankelijk boek met veel praktijkinformatie over dat voor velen vage vak van opbouwwerker. Natuurlijk is het vooral interessant voor de beroepsgroep, maar het geeft een frisse en regelmatig ook relativerende blik op het mijnenveld van het gebiedsgericht werken en dat is ook goede leeskost voor actieve wijkbewoners. Nu nog een nieuwe aansprekende term voor dit vak, want echt lekker bekken doet het niet, gebiedsgericht werken….

Plaats een reactie