Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

ATD Vierde Wereld

Mensenrechtenbeweging met de allerarmsten

Al meer dan 50 jaar zit ATD Vierde Wereld aan het Regentesseplein 13. Hoogste tijd om eens te onderzoeken wat zich achter de etalage bevindt.
“Door onze krachten te bundelen, met de inzet en ervaringen van de allerarmsten zelf, denken wij een einde te kunnen maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving op te kunnen bouwen”, staat in de visie van ATD Vierde Wereld, waarbij ATD staat voor ‘All Together for Dignity’. Michael Pakvis is stagiair-volontair. Naast medestanders, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers werkt ATD met ‘volontairs’, mensen die tegen het minimumloon werken voor deze internationale mensenrechtenorganisatie, die dit jaar 70 jaar bestaat. Het landelijk centrum voor Nederland zetelt op het Regentesseplein.

Spookburgerschap

“Veel organisaties zetten zich in tegen armoede. Het unieke van ATD is dat wij willen dat de allerarmsten een actieve rol hebben in het oplossen van hun armoede en daardoor die van anderen,” zegt Michael. “Een voorbeeld van waar we ons mee bezighouden is het ‘spookburgerschap’, mensen die niet meer zijn ingeschreven bij de gemeente, omdat ze geen woning hebben. Ze slagen er niet in zich weer in te schrijven door de uitgebreide en gecompliceerde bureaucratie. Aan het loket krijgen ze te horen dat ze niet bestaan. Ze hebben vaak problemen met lezen of schrijven en hebben grote moeite om werk of huisvesting te vinden. Jongeren overkomt dat vaak, bijvoorbeeld als ze uit huis worden gezet, want voor jongeren boven de 18 is nauwelijks opvang. Wij kunnen helpen hun weg in het systeem te vinden. En door gebruik te maken van hun ervaring als allerarmsten, kunnen zij op hun beurt weer helpen om anderen te ondersteunen. Dat ze iets voor anderen kunnen betekenen geeft positieve energie”.

Rechten van de Mens

ATD bepleit bovendien hun zaak voor het Europees Parlement en het College voor de Rechten van de Mens. En jongeren maken uitdrukkelijk deel uit van de organisatie.
“Er wordt gezegd dat er in Nederland geen armoede is, maar dat is er wel,” zegt Michael. “Veel mensen denken ook dat armoede iemands eigen schuld is, maar dat is meestal niet waar. Armoede vinden wij een schending van de Rechten van de Mens. We willen bereiken dat dat in Nederland ook zo gezien wordt”.

Zie ook: www.atd-vierdewereld.com en facebook.com/ATDNederland/

Plaats een reactie