Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wijkpark De Verademing in renovatie

De uitvoering is gestart

KonkreetNieuws had begin september een gesprek met projectleider Bas van den Broek van Heijmans en Laura Faleschini, namens de bewoners rond De Verademing en lid van het Ontwerpteam. Onderwerp: hoe staat het met de herinrichting van De Verademing? Komt er nu schot in dit zich al lang voortslepende project en zoja, is het een doeltreffend schot?

Er lijkt inderdaad schot in te komen. Weliswaar zijn nog niet alle vuiltjes van de lucht, maar de bewoners van ReVa kunnen nu met eigen ogen zien dat er druk wordt gewerkt aan hun wijkpark door mensen van Dura Vermeer. Dit bedrijf heeft de inschrijving op dit project gewonnen en is begin september gestart met de uitvoering. Heijmans, uitvoerder van de bouw van de Energiewijk en de herinrichting van De Verademing, voert namens gemeente Den Haag de regie over dit voor de wijk zo vitale project.

Noten kraken

Er zijn nog wel wat noten te kraken. Eind augustus was een informatieavond om de bewoners te informeren over de komende bouwwerkzaamheden van Dura Vermeer. Ook Bas was hierbij als projectleider aanwezig. Laura vindt dat de communicatie rond het project met de bewoners, die nu aan Heijmans overgelaten is, bij de gemeente had moeten blijven, vooral omdat dit zo’n gevoelig dossier is. Tijdens genoemde bijeenkomst ontstond commotie, doordat bewoners zich overvallen voelden door feiten die niet strookten met afspraken, die in de ontwerpfase waren gemaakt. Zoals de kap en verplaatsing van een fors aantal bomen die in de nieuwe indeling in de weg staan. En ook op het verdwijnen van de voetbalkooi en vervanging hiervan door een basketbalplaats was kritiek. Het verdwijnen van de huidige skatebaan was eveneens een pijnpunt. Een aantal hondenbezitters klaagde over de smalle uitlaatstrook aan de tramkant van het water. Dit zijn allemaal wel zaken die in de ontwerpfase besloten zijn. Zo zou het nieuwe park ‘hondenvrij’ blijven. Inmiddels is door hondenbezitters een petitie ingediend om dit besluit ongedaan te maken. Over al deze zaken moet nu snel beslist worden, want de bouw is immers voortvarend begonnen.

Vooruitkijken

Maar goed, we kijken nu vooruit en de inmiddels goedgekeurde plannen zijn er nog steeds op gericht om De Verademing groener en sfeervoller te maken, hekken te verwijderen waar dat mogelijk is, de randen van het park te verzachten met beplante hellinkjes, de entrees te vergroten, de sportkooi te verplaatsen en een prachtige nieuwe speeltuin te realiseren.
Er loopt straks in aansluiting op het sterfietspad via de Suezkade een fietspad door het park met een verbeterde oversteek over de trambaan en vandaaruit richting stad. De kade wordt een verblijfsgebied waar wellicht ook meer boten kunnen gaan aanleggen en de hekken kunnen daar verdwijnen. De verplaatsing van een aantal kostbare, inmiddels 20 jaar oude ceders zal door een deskundig bedrijf worden uitgevoerd en voor een aantal andere te kappen bomen zullen nieuwe, geschikte exemplaren komen. En de communicatie over de herinrichting van is van groot belang, vinden zowel Bas als Laura.

Volgend jaar klaar

Een aantal pijnpunten moet nog opgelost worden. Maar het project loopt en gaat gestaag door. Tijdens de renovatie zal het park zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor de bewoners. Franke Smidstra van Dura is als omgevingsmanager aangesteld en bij hem kunnen de bewoners met vragen terecht. Op vrijdag is het inloopspreekuur bij de bouwkeet van Dura Vermeer aan de Gaslaan. Naar verwachting zal de herinrichting vóór de bouwvak volgend jaar klaar zijn. Mooi!
Een plattegrond van het park in verandering kun je vinden op www.energiekwartier.nl en op de site van onze krant.

Plaats een reactie