Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bassisschool Toermalijn

Een gedreven team, vanaf dag 1

Het schooljaar voor de leerlingen van basisschool de Toermalijn, tijdelijk aan de Weimarstraat, startte feestelijk op het schoolplein met de introductie van PBS. PBS staat voor Positive behavior Support. PBS is een succesvol gebleken aanpak die zich schoolbreed richt op het versterken van gewenst gedrag – en op het voorkomen van probleemgedrag.

Positief gedrag nadrukkelijk belonen

Patricia Striekwold, directeur van de Toermalijn: ”Vorig jaar zijn we gestart met PBS als pilot. Dat was erg succesvol. We constateerden echt verandering in gedrag bij leerlingen. We richten ons op drie aspecten: Veiligheid (Fox), Respect (Hinde) en verantwoordelijkheid (Snow). Positief gedrag belonen we. Niet alleen zegt de leerkracht voor de gehele groep dat iets goed gegaan is, maar de leerling krijgt ook een Toero. Die Toero’s komen in een transparante koker die in de klas staat.”
Patricia is deze pedagogische methode samen met haar team gestart om de waarden die de kinderen van huis uit meekrijgen aan te vullen. Je kunt het zien als een training in burgerschap. Natuurlijk ontbreekt de aanpak van deviant gedrag niet. In een soort viertrapsraket pakt de school dit gedrag aan waarbij de vierde trap contact met ouders betekent.

Goed opgeleid, ervaring, dynamisch

Patricia stelt hoge eisen aan haar personeel. Die gevraagde kenmerken zijn nodig voor het onderwijsproces waarin de school verkeert: goed opgeleid, ruimte ervaring en dynamisch. Het is ook niet niks waar het team de komende tijd mee bezig is.
Patricia: ”We gaan gepersonaliseerd leren: elk kind volgt zijn/haar eigen leerlijn, niet meer gekoppeld in leerjaren, maar op niveau. Bovendien gaan we werken in domeinen. Dat betekent dat er geen muren meer tussen de lokalen zijn. Kinderen van 2,5-6, 6-9 en 9-12 werken in één ruimte en meerdere leerkrachten en vakleerkrachten begeleiden de kinderen. We hebben op de Toermalijn TOS-lessen, waarbij TOS staat voor Talent Ontwikkeling School. Dat zijn zes uur extra les per week in cultuur (dans, theater, muziek, beeldend, techniek en sport) en daarnaast heeft de school een masterclass voor talentkinderen, met wisselende thema’s vanuit de TOS-vakken.

Nieuwbouw

De Toermalijn is bezig met allerlei trajecten zoals het werken met robots in de onderbouw. Later dit jaar start dan de Masterclass Techniek in samenwerking met de TU Delft.
In de Toermalijn wordt Kindcentrum, van 2,5-12 jaar opvang voor kinderen van de ochtend tot de avond: school en opvang met één visie en een doorlopende didactische en pedagogische lijn.
En… er komt nieuwbouw aan de Beeklaan! De voorgevel blijft staan, maar de gehele binnenkant wordt gerenoveerd en dan is er plaats voor 210 leerlingen. Een vijftal architecten is inmiddels uitgenodigd. Over pakweg drie jaar kunnen de leerlingen er in.

Plaats een reactie