Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wijkcentrum De Regenvalk weer open

Na een ingrijpende verbouwing is Wijkcentrum De Regenvalk aan het Regentesseplein 148 weer open voor publiek. Elke wijkbewoner kan bij het Servicepunt XL terecht voor ondersteuning bij vragen over werk, wonen, zorg, welzijn en financiën.
Bewoners kunnen in De Regenvalk ook terecht voor o.a. vrijwilligerswerk, ondersteuning bij eigen initiatieven t.b.v. de buurt, activiteiten voor jeugd (JIP spreekuur), De Burenhulp, Begeleiden en Rijden, de Stichting MEE en ondersteuning van de Ouderenconsulent. De Regenvalk helpt bewoners die problemen hebben met de website van de gemeente.
Ook organisaties zoals de Wijkbus, Stichting Kaabassi, Rainbow, St. Sarita, Africa Life, de pedicure, de logopedie en het Intercultureel Platform Segbroek zijn weer aanwezig in De Regenvalk.

Plaats een reactie