Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Tegel eruit, plant erin: vergroen Den Haag

Aanval op de stenige buurt

Konkreet Nieuws besteedde in het juni-nummer aandacht aan de vergroening van een stenige tuin in de Franklinstraat. Wijkbewoners kunnen ook zelf aan de voorkant van hun huis een tegeltuin aanleggen. Mooi om dat met een aantal buren te doen. Veel ReVa bewoners deden dat al eerder.

Voor zo’n actie is een bijdrage uit de gemeentelijke duurzaamheidspotjes mogelijk. Informatie over geveltuinen is te vinden op de site van de Gemeente Den Haag: daar is de folder over de regels en het onderhoud van geveltuinen te downloaden. www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Geveltuinen.htm
Misschien is het een idee om een straatactie te organiseren. Zie Operatie Steenbreek Den Haag of mail naar edwin@duurzaamdenhaag met een plan of voorstel. De planten zijn in elk geval gratis.
Tenslotte is het ook mogelijk om via het Stadsdeelkantoor Segbroek arien.tuin@denhaag.nl een verzoek in te dienen om een bijdrage voor een geveltuin. Dan komt het uit een potje van Leefbaarheid en Burgerparticipatie en mocht het geld voor het lopende jaar op zijn, kan het wellicht binnen het budget van 2018.
Samen met een aantal buren de straat vergroenen via tegeltuinen is een mooie, kleine aanval op de stenige buurt van ReVa!

Plaats een reactie