Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Aanpak hondenpoep in Segbroek

Elk jaar krijgt het stadsdeel veel meldingen ‘overlast hondenpoep’. Het stadsdeel neemt die klachten serieus en voerde ‘hondenpoepspreekuren’ in. Samen zoeken naar oplossingen en mensen activeren om met hulp van het stadsdeel actie te ondernemen om het gedag van hondenbezitters te veranderen.
Die hondenpoepspreekuren hebben geleid tot een aantal acties van bewoners. In de Heesterbuurt en de Vruchtenbuurt ontstond de posteractie ‘Wij houden van honden en van een schone straat’ en bewoners van de Suezkade droegen het idee aan om boomspiegels te beplanten. De Suezkade is daardoor gezelliger geworden, meer dan 60 bewoners zijn bij het project betrokken en… er is minder last van hondenpoep.

Valkenboskade

Aan de Mient/Valkenboskade stond op 13 juni een grote hondennepdrol om aandacht op het probleem te vestigen. Stadsdeelmedewerkers deelden hondenpoepzakjes uit met kaartjes eraan met daarop de regels.

Newtonplein

Ook aan het Newtonplein en omgeving hebben buurtbewoners veel last van hondenpoep. Daar kregen 300 huishoudens een brief over honden en hondenhoep met daarin onder andere wat de regels zijn, welke boetes overtreders kunnen krijgen en een aankondiging voor een schoonmaakactie. Het gemeentelijk handhavingsteam kwam samen met de politie in juni in actie. Eind juni waren 25 bekeuring uitgeschreven en 198 mensen aangesproken.

Het doel is vanzelfsprekend niet om bekeuringen uit te schrijven, maar om hondenbezitters bewust te maken van de overlast van loslopende honden en hondenpoep. Ook het, als hondenbezitter, bij je hebben van een opruimmiddel is van groot belang. Mooie tekst van die poster uit de Heesterbuurt: ‘Wij houden van honden en van een schone straat’.

Plaats een reactie