Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De nieuwe Dew Mandir

Zondag 28 mei 2017, de plechtige en feestelijke opening van Shri Sanatan Dharm Dew Mandir. Binnen de Hindoestaanse gemeenschap is het de dag waar met spanning naar is uitgekeken. Na bijna 20 jaar verhuisde de hindoegemeenschap van Dew Mandir voor haar gebedsdiensten van een voormalige autoshowroom met aan de straatkant het uiterlijk van een simpele garagebox naar een volwaardige Hindoestaanse tempel. Van Gaslaan 72 naar Gaslaan 74. Hemelsbreed nog geen 10 meter, maar wat een wereld van verschil…!

Toen 40 jaar geleden de eerste generatie Surinamers waaronder veel Hindoestanen, naar Nederland kwam, was hun eerste zorg huisvesting, werk, zich settelen en integreren. Studie en opleiding van hun kinderen kwam op de tweede plaats en wat hun gebedsdiensten betreft waren zij al lang blij met een vrijgekomen winkel, schoolgebouw, keldertje, garage of oude werkplaats. Maar de afgelopen jaren zien we steeds vaker dat de Hindoestaanse gemeenschap ‘echte’ tempels bouwt. Tempels, sterk gelijkend op die uit Suriname of India en liefst met authentieke versieringen.

Stromingen

In Den Haag wonen ruim 60.000 Hindoestanen. De meerderheid daarvan behoort tot de Sanatan Dharm, de grootste groep. Andere stromingen, zoals de Arya Samaj, de Sikhs en de Hara Krishna.komen uit deze Sanatan Dharm voort. Dew Mandir behoort tot de Sanatan Dharm, het traditionele hindoeïsme, dat als basis een aantal heilige geschriften heeft zoals de Vedas, Upnishads, Puranas en de Ramayana.. Andere tempels in Den Haag van de Sanatan Dharm staan aan de Alberding Thijmstraat, de Abraham van Beyerenstraat en de Mijtensstraat.

Zoals gezegd: in ReVa opende 28 mei 2017 de nieuwe Dew Mandir aan de Gaslaan 74. In Den Haag, in de omgeving van Station Hollands Spoor aan de 1e van der Kunstraat, is nog een reli-bouwplaats. Daar bouwen drie stromingen binnen het Hindoeïsme een gebedsruimte: de Sri Krishne Dhaam (Hara Kirshna), de Siri Guru Singh Sbha (Sikhs) en de Arya Samaj Nederland. Door allerlei oorzaken heeft de bouw voor de gebedsruimte van de Hara Krishna en de Arya Samaj achterstand opgelopen, maar de tempel voor de pakweg 3000 Haagse Sikhs is in januari 2016 feestelijk geopend.

Garage

De heer Lachman, voorzitter van de ‘Commissie Nieuwbouw’: ”Vanaf de jaren ’70 tot 1997 zat Dew Mandir aan de Jan Hendrikstraat en we zitten nu alweer 20 jaar in deze garage aan de Gaslaan 72. Nu is onze gemeenschap gesetteld en ingeburgerd en zijn we toe aan een gebedshuis met uitstraling.”

Nieuwbouw

De Dew Mandir heeft twee verdiepingen van 31 bij 13 meter. Beneden is de keuken met eetgelegenheden en sanitair en boven is de gebedsruimte. Naast de nieuwe tempel heeft Dew Mandir nog een aparte ruimte met leslokalen. De nieuwbouw is opgezet volgens de vedische en vastu shastra voorschriften. Het is -zie foto- een prachtig, monumentaal gebouw. De heer Lachman: “Op de vier hoeken staan 4 kleurrijke mensgrote ‘moerties’, beeltenissen van Hanuman, Ganesa, Laxmi Mata en Shiva. Ook midden bij de ingang staat een beeld en voor het interieur bestelde Dew Mandir 13 mensgrote moerties. Alle beelden komen uit India. De beelden voor het interieur die het Goddelijke voorstellen komen op het altaar te staan. De kracht van deze grote beelden is hetzelfde als die van de oude, maar in deze nieuwe tempel passen beelden met een grotere uitstraling.”

Dew Mandir en de wijk

De tempel is niet enkel bedoeld als gebedsruimte en ook niet enkel voor de Hindoestaanse gemeenschap. Dew Mandir nodigt wijkbewoners, ongeacht hun achtergrond, uit voor haar buurtgerichte activiteiten zoals yoga voor jongeren en volwassenen, sali draperen of muziekinstrumenten bespelen. Ook bij verschillende bijeenkomsten nodigt Dew Mandir de wijkbewoners uit. En leerlingen van verschillende scholen in Den Haag komen jaarlijks op excursie om kennis te nemen van het gedachtengoed van Dew Mandir en om het respect voor elkaar te bevorderen.

Tempel aan huis

De heer Lachman: “In onze gebedsruimte is plaats voor ruim 200 gelovigen. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is in ons geloof niet noodzakelijk of verplicht om wekelijks de tempel te bezoeken. Vergeet ook niet dat zeker 98% van de Hindoestanen een eigen tempeltje thuis heeft. De meeste Hindoestanen bezoeken een of tweemaal per jaar de gebedsdienst in de mandir. En ze vinden het belangrijk om de doop of huwelijksplechtigheid in een mandir te houden. In de nieuwe tempel spreekt de ruimte tot de verbeelding.”

Financiën

De financiën voor de bouw komen hoofdzakelijk van de gelovigen zelf. Vooral sinds de fundraisingsbijeenkomst op 5 april 2015 (entree 100,–) ging het snel. Op deze avond werd ruim 55.000,- euro gesponsord. En toen eenmaal duidelijk was dat de nieuwbouw er nu ook echt zou komen, vergrootte dat het vertrouwen. De heer Lachman: ”Je moet je voorstellen dat onze eerste berekeningen neerkwamen op een bedrag van 1,6 miljoen euro. Wij hebben al vrij snel vastgesteld dat we dát bedrag nooit zouden kunnen opbrengen. Maar door enorme inzet van vrijwilligers, van bedrijven, van organisaties en ook door de inzet van niet niet-hindoes is het ons gelukt dat bedrag tot bijna de helft terug te brengen. Daar ben ik geweldig dankbaar voor. En het lukte ook door de goede harmonie in het bestuur.”

De feestelijke opening

“Een paar dagen vóór de officiële opening was er een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers, donateurs en genodigden. De 12 godenbeelden die in de gebedsruimte aan de Gaslaan 72 stonden, werden met eer en rituelen verhuisd en kregen een aparte plaats in de gebedsruimte.
Op 28 mei was de officiële opening, die s ochtends al begon met rituele gebeden en ceremonies en openingshandelingen. Na het Parikramaa, het om de tempel lopen, werd het lint doorgeknipt en begon in de tempel de ceremonie. De moerties werden ingewijd volgens de vedische rituelen. Een van de vele sprekers was wethouder R. Baldewsingh. Hij karakteriseerde de nieuwe tempel als een plek van dialoog en eenheid en veiligheid: “Wij zijn hier als Hindoestaanse gemeenschap met elkaar verbonden en verbinden ons met de maatschappij”.

Plaats een reactie