Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het moet en het is goed

Begin februari op de site van omroep West: ‘Gemeente zaagt bomen aan Haagse Valkenboskade om. Twintig bomen langs de Valkenboskade in Den Haag moeten binnenkort wijken als de gemeente herstelwerk gaat uitvoeren aan de kades.’

Inloopavond

Woensdag 22 februari was er een inloopavond waar omwonenden konden zien wat de gemeentelijke plannen zijn en kregen ze uitleg. Het gaat om de Valkenboskade tussen de Mient en de Copernicuslaan, aan beide kanten van het water. Daar wordt de kade hersteld en moeten bomen wijken. Waar het, in gewone mensentaal, op neerkomt: onder water zit onder andere een houten damwand die ervoor zorgt dat het zand niet wegspoelt. Die wand is belangrijk, omdat overtollig water afgevoerd moet worden en omdat de waterstand verhoogd of verlaagd moet kunnen worden. De Valkenboskade is onderdeel van het totale watercircuit in de regio Delfland. De damwand die het zand moet vasthouden is inmiddels behoorlijk oud, aangetast door bacteriën en daardoor niet meer sterk genoeg.

So far so good

Waarom waren bewoners dan toch boos, en waarom heeft er ook iemand bezwaar aangetekend? “In augustus kwam er een brief van de gemeente, met een uitnodiging voor een avond in september,” vertelt een bewoner. “De informatie was vaag en het belang van de werkzaamheden werd niet goed uitgelegd. En daarna kwam er niets meer, informatie moest uit de krant gehaald en het bericht op Omroep West was de druppel. Als meteen duidelijk was waar het om ging, was er geen bezwaar aangetekend.”

Werkgroep

Een andere bewoner vertelt dat hij op de avond in september weinig betrokkenheid zag en de gemeente toen vroeg om mee te denken over een herplantingsplan. Zo ontstond er een werkgroep van drie kadebewoners. Daar was 22 februari ook waardering voor. Een bewoonster: “Heel goed dat mensen er mee aan de slag gingen, maar het plan is door de gemeente niet meer rondgestuurd. Niemand kon er dus op reageren en dat is wel heel jammer.” Advies van de bewoner die actief betrokken was bij het herplantingsplan: “Als je een uitnodiging krijgt van de gemeente over een project, ga dan gewoon. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de kade er alleen maar groener en mooier op.”

Eensgezind

Daar is iedereen het op 22 februari mee eens en er is begrip voor de noodzaak van het herstel: ‘Het moet en het is goed.” Waar iedereen het óók over eens is, is dat de communicatie echt beter had gemoeten. Dat had onrust en ergernis voorkomen. Een goede les voor de toekomst.

Plaats een reactie