Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Kessler Stichting: veelzijdige maatschappelijke opvang in de wijk

De Kessler Stichting is er voor sociaal kwetsbare mensen, in het bijzonder dak- en thuislozen, die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. Naast de hoofdvestiging aan de De la Reyweg, het mooie nieuwe gebouw met het markante dak, heeft de Kessler Stichting ook in onze wijk een dependance. Het werk van de stichting omvat veel meer dan louter nachtopvang voor onbehuisden.

De dependance bevindt zich in het Energiekwartier aan de Zamenhofstraat. Cliënten vanaf 18+ ontvangen 24 uur begeleiding gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Zij stromen daarna door naar zelfstandige huisvesting of naar andere voorzieningen. Tineke Tilma is trajectcoördinator. “De problematiek van de cliënten is heel divers en kan veroorzaakt zijn door een lichte verstandelijke beperking, verslaving, een psychiatrische aandoening, schulden of door een opeenstapeling van tegenslagen. We verlenen hier ook zorg na detentie. Op de Zamenhofstraat hebben we 69 bedden.”

Eigen vaardigheden

De portier verwelkomt je vriendelijk. In de gangen heerst een gezellige drukte. De (eigen) kamers van de cliënten en de centrale ruimtes, zoals woonkamer, eet/tv-kamer en pc-ruimte, zien er prettig en verzorgd uit. “Het beeld van de Kessler Stichting als voorziening voor louter nachtopvang is inderdaad eenzijdig,” zegt Tineke. “We gaan met cliënten aan de slag om te kijken welke vaardigheden ze nodig hebben om weer terug te keren in de maatschappij. Daarbij richten we ons op wat de cliënt wil. Iedereen heeft vaardigheden en iedereen heeft perspectief.” Samen met haar 28 collega’s probeert ze de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten, zodat deze zoveel mogelijk zelf oplossingen kunnen vinden voor hun situatie. De Kessler Stichting kan ook begeleiding verlenen aan mensen die wel een huis hebben. Onder de naam ‘Bereik in de Wijk’ verzorgt de stichting ook thuisbegeleiding. “Soms kan dat tijdelijk nodig zijn en dan komen we gewoon een paar keer langs.”

Delen

“Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, ook al gaat het er hier soms heftig aan toe. Als iemand een succesvol traject heeft gehad en nog even langskomt om te vertellen hoe goed het met hem of haar gaat, dan deel je samen even in het geluk.” Misschien ook hulp nodig of gewoon nieuwsgierig? www.kesslerstichting.nl

Plaats een reactie