Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf

Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf: een korte kennismaking

“Ik kom uit een nuchter tuindersnest in Noord-Holland. Na het behalen van mijn HBO-V (1983) woonde en werkte ik meer dan 20 jaar in Azie en Latijns-Amerika. Van 2008 tot 2012 werkte ik als gezondheidsmakelaar in het stadsdeel Centrum. De laatste vier jaar was ik programmamanager bij GGD Haaglanden. Voor mij is de uitdaging van deze nieuwe baan gelegen in het feit, dat in een stadsdeel als Segbroek het gemeentelijk beleid het dichtst en het concreetst bij de bewoners komt. Ik ga voor een prettig en gezond stadsdeel. Burgers hebben recht op goede dienstverlening. Je moet wel voorzichtig zijn met het wekken van te hoge verwachtingen, maar wat je doet moet herkenbaar en effectief zijn. Ik ben hier nu nog te kort om te kunnen zeggen waar het heen gaat met het stadsdeel, maar over een half jaar kan ik aangeven waar we staan. Het stadsdeelteam heeft wel heel veel wisselingen ondergaan de afgelopen jaren. We zullen in de nieuwe Segbroekkrant, die eind januari verschijnt het team presenteren. Een van de zaken die ik zeker aan wil pakken is het weesfietsenprobleem overigens. Dat mag je wel opschrijven.”

Een goede luisteraar is het halve….

Annette luistert aandachtig als enige actuele zaken van de wijk Reva aan de orde komen. Ook zij was maandag de 16e aanwezig in het gerechtshof bij een beroepszaak tussen de Gemeente en de Imamopleiding in de Hendrik van Deventerstraat over de parkeer en logiesfunctie van die school. Ze wil over deze kwestie nu geen uitspraak doen. Al geeft ze toe dat de gemeente wat betreft het schoolplein, waar de buurt graag een tuin zou willen, fouten heeft gemaakt in het verleden. Over een half jaar spreekt Konkreet Nieuws opnieuw met haar.


V.l.n.r.: Ruud Knoester (milieubeheerder), Dino Landlau (technisch beheerder), Marianne Jaarsma (milieu- en speelbeheerder), Eduard Schön (groenbeheerder), Hakim Ahbarouch
(projectleider Haagse Kracht), Ariën Tuin (groenbeheerder), Paul Blonk (wegbeheerder), Daniela Lazzaroni (management assistente), Elke Leijzer (wijkmanager ReVa), Ed Lemckert
(wegbeheerder), Gäby de Vries (welzijn, jeugd en participatiemedewerker ReVa), Odin de Bruijn (welzijn, jeugd en participatiemedewerker Heesterbuurt, Bomen- en Bloemenbuurt,
Vruchtenbuurt en Vogelwijk), Annette de Graaf (stadsdeeldirecteur). Missend: Karin Wilthagen (teammanager), Jaimy Meurink (wegbeheerder).

Plaats een reactie