Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Nieuwe mogelijkheden voor behoud Valkenboskerk

Donderdag 23 februari zijn door het actiecomité ‘Valkenbos Blijft’ 424 handtekeningen van de petitie tot behoud van de Valkenboskerk aangeboden aan wethouder Joris Wijsmuller. Het actiecomité was uitgenodigd door de wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur om te praten over de mogelijkheden tot behoud van deze markante kerk op de op de hoek van de Valkenboslaan en de Loosduinsekade.

Tijdens het gesprek met wethouder Wijsmuller kwam naar voren dat de Haagse kerken, waaronder de Valkenboskerk, nader onderzocht gaan worden op hun erfgoedwaarde. Dit houdt verband met het feit dat Den Haag – samen met drie andere steden – is genomineerd voor de BNG Erfgoedprijs 2017. Dit onderzoek vergt tijd tot medio september en dit betekent dat er in ieder geval tot die tijd gelegenheid bestaat voor commerciële en maatschappelijke partijen met interesse in ruimte in de kerk om zich kenbaar te maken. Hierna wordt bekeken wat de status is met betrekking tot herbestemming alvorens door de gemeente verdere stappen worden genomen.

Over Valkenbos Blijft

Op 4 oktober vorig jaar zijn de direct omwonenden uit de wijken Valkenbos en Rustenburg-Oostbroek tijdens een informatiebijeenkomst voor het eerst geïnformeerd over de beoogde sloopplannen van de Valkenboskerk. Anja Voskuil, initiatiefnemer van de petitie heeft sindsdien samen met Nico van Heijningen, zoon van de architect en een aantal andere betrokken buurtbewoners een groep gevormd om behoud en herbestemming voor deze gezichtsbepalende en cultuurhistorische kerk te borgen. In korte tijd heeft het actiecomité ‘Valkenbos Blijft’ inmiddels 424 handtekeningen weten te verzamelen en al diverse geïnteresseerde partijen met de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente `s-Gravenhage (PGG) in contact weten te brengen. De Valkenboskerk is in 1929 gebouwd door de Haagse architect Bartholomeus van Heijningen en staat op de hoek van de Valkenboslaan en de Loosduinsekade. De Valkenboskerk is sinds eind 2013 gesloten. De petitie voor behoud en herbestemming is open voor ondertekening via https://www.petitie24.nl/petitie/701/teken-tegen-sloop-valkenboskerk-den-haag. Zowel buurtbewoners als geïnteresseerde commerciële partijen kunnen zich aanmelden via valkenbosblijft@gmail.com. Op  de website van Youtube (zoekterm Valkenboskerk) is een kort filmpje te zien, gemaakt door Eva van Heijningen. Voor actuele informatie rondom de Valkenboskerk volg ValkenbosBlijft op Facebook en via Twitter via https://www.facebook.com/ValkenbosBlijft/ en https://twitter.com/ValkenbosBlijft

(foto’s Hans Bouma)

Plaats een reactie