Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Uiteindelijk gaat het om gastvrijheid, en dat vraagt niet meer dan wat extra inspanning

Voorall, de Haagse belangenorganisatie voor mensen met een beperking
is te vinden in de van Diemenstraat in het Zeeheldenkwartier, net buiten ReVa. Eind september bestonden ze 10 jaar; een goede reden om eens te horen wat ze
doen voor – en met! – Hagenaars met een beperking.

“Geen vage en abstracte termen gebruiken hoor, daar heeft niemand wat aan”. Aan het woord is Ieke de Leeuw, beleidsmedewerker bij Voorall.
Want dat is precies wat Voorall wél wil: dat mensen met een beperking en een chronische ziekte wat hebben aan het werk van Voorall. Mensen met een beperking willen, net als mensen zonder, zelfstandig zijn in hun doen en laten.

Stad zonder drempels
Zonder belemmeringen deelnemen aan alles wat Den Haag biedt: een avond naar de bioscoop? Dan is er de tram waar je in kan, en in de bioscoop is een invalidetoilet. In een restaurant is de akoestiek zodanig dat je elkaar kan verstaan. In het wijkcentrum begrijp je meteen waar je moet zijn. Websites zijn begrijpelijk en ook bruikbaar voor blinden en slechtzienden.

>Gonny Tafuni uit ReVa, vrijwilligster bij -onder andere- het testteam toegankelijkheid van Voorall:
Binnen ‘no time’ was er tijdens de verbouwing van CS een invalidentoilet in de grote hal. Nu testen we de servicepunten XL van de gemeente. Dus ook in ReVa, de Regenvalk. In het testteam kennen we elkaar goed en als je veel optrekt met mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking weet je na een tijdje wat belangrijk is en neem je dat als vanzelfsprekend mee in je beoordeling van een gebouw, een website, folders etc.<

Er is goede hulp als dat nodig is; hulp in het huishouden, hulp om te gaan waar je wilt (taxibus, regiotaxi), bij je persoonlijke verzorging, er zijn hulpmiddelen etc.

> “Top, top, top’’ Toen Gonny rond 2000 hulpmiddelen nodig had, kreeg ze hier alle medewerking voor. En alles was ook snel geregeld. Ze vergeet nooit meer dat de arts haar adviseerde: ‘’accepteert u die scootmobiel nou maar, en u zult zien, u zult nog vaak aan me denken’’. Ze is hem nog steeds dankbaar voor dat duwtje dat hij haar in feite gaf.
Nu ziet ze vrienden in dezelfde omstandigheden tobben met de aanvraag van voorzieningen. Indertijd werd er met haar meegedacht, nu lijkt het wel het tegenovergestelde. En het is zo stroperig, complex en het duurt allemaal lang. <

Ieke benadrukt dat het ook gaat om de bejegening, om het gevoel welkom te zijn. “Als je niet zo snel bent, omdat je in een rolstoel zit of een verstandelijk beperking hebt, hebben mensen in winkels geduld en ben je welkom in het buurthuis. En laten we wel zijn: gastvrijheid vraagt niet meer dan wat extra inspanning.”

> ‘’Echt noemen hoor!’’ Voorall heeft oog voor de diverse groep van mensen met een beperking, en steeds meer voor de bejegening. En zelf doen ze dat goed. Mooi voorbeeld is de keer dat Gonny in haar rolstoel zat en de -toen- nieuwe directeur op zijn hurken ging om met haar te praten. Zodat ze elkaar recht in de ogen konden kijken. Hij heeft door hoe belangrijk dit is: ‘’echt top’’<

(On)zichtbaar
Soms is wat Voorall, samen met vrijwilligers, doet onzichtbaar en ‘van de lange adem’; dat zijn de inspanningen om invloed uit te oefenen op het beleid. Er zijn veel taken door het rijk naar de gemeenten overgeheveld, maar daar is ook minder geld voor. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken en dan is het belangrijk dat de belangen van mensen met een beperking duidelijk zijn, net als de gevolgen van het beleid voor hen.

Wat Voorall doet is ook vaak zichtbaar, en Ieke beklemtoont dat dit niet alleen voor mensen met een beperking goed is, maar voor iedereen.

De randstadrail. Dat deze trams toegankelijk zijn is mede te danken aan Voorall. Bij de introductie zei Vooral ‘’laat maar eens zien’’. Toen bleek de opening tussen perron en tram te breed.
In ReVa doen we hier allemaal ons voordeel mee. Tram 2, 3, 4 en sinds kort ook 11 stap je probleemloos in en uit. Ook met een kinderwagen, een rolstoel, een scootmobiel of een blessure. En elke halte wordt omgeroepen. Voor mensen die het nog wat moeilijk vinden, is er een coach, die drie keer meegaat om te oefenen.

Met de App ‘’ongehinderd’ kan iedereen een persoonlijk profiel aanmaken. Daarmee is overal te zien is waar voorzieningen zijn, en welke gebouwen en restaurants toegankelijk zijn.

Den Haag, enige stad aan de zee
Vraag iemand uit Den Haag wat er zo fijn is aan onze stad en je hoort ‘het strand’. Vanuit Reva ben je er zo, en nu is dankzij de inspanningen van Voorall het strand bij Kijkduin en Scheveningen toegankelijk.

>Gonny weet dat mensen het niet bewust doen maar fietsen en containers op de stoep, auto’s op de hoek van de straat waar je met een scootmobiel net kan oversteken….dat maakt het mensen zoals zij die gebruik moeten maken van een scootmobiel, niet gemakkelijk.
Gonny: ‘’het gebeurt niet met opzet, maar wat aandacht ervoor zou wel aardig zijn’’. <

Oproep
Voorall kan het werk niet doen zonder degenen waar het om gaat. Zij weten immers wat er nodig is. Ieke roept dan ook iedereen in ReVa op om goede en minder goede ervaringen door te geven. Denk aan gesprekken met de gemeente over hulp, herindicaties, straten waar je niet door kan, gebouwen die gesloten blijven; laat het weten!

Nog even over het VN-verdrag voor de mensen met een handicap. Hoe gaat dit nu verder?
Ieke verwacht dat Den Haag bij winkeliers, theaters, en organisaties druk op de ketel gaat zetten om niet alleen hun gebouwen toegankelijk te maken maar ook hun websites enzovoort. “Maar ook individuen kunnen nu om een aanpassing vragen bij -noem het maar- horecaondernemers, winkeliers, sportscholen.  De ondernemers moeten dan onderzoeken of het mogelijk is om die aanpassing te doen. Zodat uiteindelijk toegankelijkheid de norm is.”  *

> Gonny: en als je een beperking hebt, moet je wel je plaats durven innemen. En duidelijk zijn wat je nodig hebt. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel belangrijk; voor jezelf én voor anderen. Blijven zeggen wat je vindt en je niet af laten schepen met ’dit is nu eenmaal het beleid, beleid kan immers altijd veranderd!’. <

Naschrift: Tijdens het schrijven van dit artikel bleek er veel kritiek op de uitvoering van het VN-verdrag: de landelijke belangenorganisaties geven aan dat de randvoorwaarden en kaders onvoldoende helder zijn en dat er teveel aan zelfregulering wordt overgelaten.

Meer informatie?
www.voorall.nl
070 365 52 88
info@voorall.nl

Plaats een reactie