Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Op pad met een BuurtInterventieTeam van Regentesse-Valkenboskwartier.

Elke zaterdagavond tegen 8 uur is het verzamelen geblazen in het het honk van de leden van het BIT-team ReVa, vroeger ReVa-Nachtpreventie geheten, aan de Teijlerstraat 128. KonkreetNieuws schuift even aan om kennis te maken met deze club vrijwilligers.

In een korte briefing vanuit het bestuur van dit project blikt Ed Dusschoten vooruit naar de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, waarin de teams drie keer gaan lopen. Er zal dan extra aandacht zijn voor brandbaar materiaal, zoals kerstbomen en zwerfmeubilair. Wellicht gaat er een busje mee om zaken meteen van de straat te halen. Misschien wijst de Gemeente ook nog vuurwerkvrije zones aan in onze wijk en dan gaan de teams daar óók op controleren. We tellen 7 heren en 3 dames in het uniform van het ReVa-team en daarnaast de wijkagent van dienst Fabian Roso. De gemiddelde leeftijd van de leden is boven de 50.

Oren en ogen

De teams lopen vanavond in tweetallen twee rondes door de gehele wijk, van half negen tot tien en een tweede rondje tussen half elf en midnacht. BIT-teams zijn de oren en ogen van de wijk. Ze speuren op hun ronde naar mogelijke gevaren: deuren die open staan, groepen jongeren die overlast (kunnen) gaan geven. Informatie over bijgeplaatste zooi bij de Oracs of over verdachte auto’s wordt onmiddellijk doorgegeven via portofoon of telefoon. Met de portofoon kan de dienstdoende agent opgeroepen worden om eventueel in te grijpen. BIT-teams observeren en signaleren, zijn dus vooral preventief bezig en hebben geen opsporingsbevoegdheid.

Surveilleren in de praktijk

Bij de Verademing spreken ze een luidruchtig groepje jongeren aan. Dat ziet er niet kwaadaardig uit, maar het geluid kan wel leiden tot klachten van de omwonenden later op de avond. Verderop staat een busje met een buitenlands kenteken al enige weken op dezelfde plek op straat, merkt een teamlid op. De wijkagent neemt de gegevens op van dit busje. Verder is het opvallend rustig op straat, zoals vrijwel altijd. Het team wijst een paar plekken aan onder meer langs het water bij de Stadsverwarming waar ooit daklozen de nacht doorbrachten. Verder weer al die weesfietsen.

Oproep

Het heeft wel iets om op zo’n manier door je eigen wijk te lopen. Het project is op zoek naar aanvulling van vooral wat jongere wijkbewoners: gezond, alert en bereid om op een aantal zaterdagavondeen een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de wijk. Voor kleding, inwerken en een mogelijke EHBO-cursus en natuurlijk ook sfeervolle bijeenkomsten wordt gezorgd. Meld je aan voor een kennismaking per mail bij: bitreva15@gmail.com of bel: foutief vermeld in de papieren versie, dit moet zijn 0619626333.

Plaats een reactie