Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ons theater ‘De Nieuwe Regentes’

De Nieuwe Regentes diende eind 2015 voor het Kunstenplan 2017-2020 bij de gemeente een subsidieaanvraag in voor 415.000,- per jaar. November 2016 blijkt dat het theater 233.333,- voor de jaren 2017 en 2018 krijgt en, zoals het er nu naar uitziet, 200.000,- voor de twee jaren erna.

Gaat De Nieuwe Regentes het hiermee redden? En zo ja, hoe dan? Een gesprek met Laudie Vrancken en Berber Kroon, respectievelijk artistiek en zakelijk leider van De Nieuwe Regentes.

Vier ton nodig

Laudie: ”Ja ik kan me voorstellen dat jij denkt ‘Ze hadden in 2015 en 2016 een jaarlijkse subsidie van 165.000,- en ze krijgen nu twee ton, dáár zullen de champagneflessen wel ontkurkt zijn”, maar wij hadden natuurlijk niet voor niks 415.000,- aangevraagd. Ons gebouw alleen al kost jaarlijks 100.000, aan huur, onderhoudskosten, keuringen, verzekeringen, vergunningen, verlichting en verwarming. Bovendien zitten we met een inventaris die ver over de datum is. Onze tribune bijvoorbeeld zullen we binnen vier jaar moeten vervangen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en zijn trots op onze medewerkers en de meer dan 100 vrijwilligers, maar we kunnen ze niet blijven overvragen; we willen graag voor iedereen een goede werkgever zijn en zorgen voor een fijne, ongedwongen sfeer in, ons geval ook wel ‘warm bad’ genoemd. In 2015 vonden er in DNR 350 activiteiten plaats met een bezoekersaantal van 35.000. Dat is bijna dagelijks 100 man over de vloer!”

Twee ton toegekend

Bij de presentatie van het advies ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020’ in april 2016 bleek dat, ondanks een lovend advies over programma en prestaties, van de gevraagde en benodigde 415.000,- slechts 200.000,- zou worden toegekend. Dat was een fikse tegenvaller; niet alleen noodzakelijk onderhoud, maar ook de noodzakelijke versterking van het team is daarmee niet mogelijk. Een lobby richting gemeenteraad samen met de andere cultuurankers leverde het theater alsnog 33.333,- extra op voor de komende twee jaar.

Naar 280 activiteiten

Berber Kroon, zakelijk leidster van De Nieuwe Regentes: ”Uiteindelijk krijgen we nu 233.333,- voor 2017 en 2018 en dat betekent dat we de organisatie en de programmering moeten aanpassen. We hebben intern afgesproken, en echt met pijn in het hart, dat we minder gaan doen, meer dagen gesloten zullen zijn. We streven naar 280 activiteiten, liefst meerdere op één dag, met een totaal van 28.000 bezoekers. Dat heeft ook een risico, want met minder bezoekers heb je ook minder inkomsten. Het gebouw en inventaris zal sluitpost worden. Hoe we onze doelen en taken gaan halen op het gebied van cultuureducatie, waarin we vanuit belang en passie hebben geïnvesteerd, is op dit moment niet duidelijk.“

Zonnige natuur

Laudie: ”Momenteel maken we plannen om het gebouw en het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten en daarnaast zijn we nog bezig te kijken of we alsnog van de gemeente, maar ook via fondsen extra financiering kunnen vinden. We zijn optimistisch ingesteld allebei. Je moet nou eenmaal een zonnige natuur hebben in deze sector. We gaan ervoor en zijn en blijven het bruisende theater in, van, voor, door en met de buurt!

Plaats een reactie